«Salvaterra sen barreiras» ou como permitir a mobilidade de persoas con discapacidade visual e motora

O IES Salvaterra de Miño fixo entrega ao Concello de Salvaterra de Miño dun estudo titulado ‘Salvaterra sen barreiras’, sobre a mobilidade de persoas con discapacidade visual e motora no casco urbano de Salvaterra de Miño. A iniciativa desenvolveuse dentro do Proxecto  Erasmus + KA3, ACT (Active Citizenship Projects to Enhance Pupils Social and Civic Competenced), un proxecto de Cidadanía Activa para mellorar as competencias social e cívica.

O estudo foi realizado polo alumnado de 3º da ESO da materia de Valores Éticos, coordinado polo profesor de Filosofía e consistiu nun traballo de campo feito polo alumnado de 3º da ESO no curso 2018-2019. Alumnos e alumnas foron observando nas rúas do casco urbano as necesidades e barreiras que podían impedir a mobilidade das persoas con algún tipo de discapacidade. Neste curso 2019-2020 acabaron a redacción e a maquetación do proxecto.

‘Salvaterra sen Barreiras, xurdiu despois dunhas xornadas de formación tanto de alumnado coma do profesorado. Unha vez redactado e entregado o estudo ao Concello, servirá de base para efectuar as posibles modificacións que se precisen para mellorar a mobilidade en Salvaterra de Miño e contribuír a mellorar a calidade de vida de persoas con algunha discapacidade.

A alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel, salientaba que “a habitual colaboración entre as entidades educativas e o Concello dan como froito, unha vez máis, un proxecto conxunto que reverte na calidade de vida da veciñanza de Salvaterra”.

Valcárcel, fixo fincapé na gran importancia deste tipo de iniciativas, “que se enmarcan dentro das liñas de acción do propio Equipo de Goberno que nos últimos meses veñen de invertir na instalación dun salvaescaleiras na Casa de Cultura de Salvaterra, de adaptar os baños, podar as árbores para poder transitar dunha maneira máis segura polas beirarrúas ou a instalación de beirarrúas na PO-400”.