Alfonso Porto presidirá a comisión xestora da agrupación local do PSdeG-PSOE de Ponteareas

Alfonso Porto, presidente da xestora do PSdeG-PSOE de Ponteareas

Alfonso Porto presidirá a comisión xestora, nomeada pola Comisión Executiva Federal do PSOE tal e como determinan os estatutos federais e o regulamento de desenvolvemento de ditos estatutos, que rexerá a agrupación local de Ponteareas tras a dimisión da Secretaria Xeral, Chus Garrote, e a sua Executiva.

O presidente da xextora, Alfonso Porto Prego, contará amais como vogais con Vanesa Fernández Soage, Rubén Pérez Prego, Francisco de Asís Candeira Mosquera, Delfín Domínguez Cerdeira, Maripaz Boente Campos e Inés Vidal Rodríguez.

Os principais obxetivos desta comisión xestora, seran entre outros, representar ao Partido Socialista de Ponteareas e convocar a Asemblea de afiliados nun plazo máximo de noventa días para elexir a nova comisión executiva Local do PsdeG-PSOE.