A Guarda da a coñecer os sentidos do tráfico rodado en Concepción Arenal

O martes 24 de setembro de 2019 o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, enviou un escrito a Deputación de Pontevedra sobre a continuación das obras de Concepción Arenal onde explica a sinalización definitiva. Con este escrito do alcalde guardés, respondíase a unha comunicación do Servizo de Infraestructuras e Vías Provinciais da Deputación no que requiría “información necesaria en relación a sinalización para proceder a súa colocación e remate das obras”.

O escrito remitido polo Alcalde baséase no acordo de Goberno acadado co BNG no que se recollía que a regulación do tráfico por Concepción Arenal respondería ao plan de mobilidade co debido asesoramento técnico.

O plan de mobilidade, e o propio alcalde, entenden que a rúa Concepción Arenal é a arteria principal de Baixada ao Porto para vehículos. Polo tanto na sinalización proposta facilítase este acceso salvagardando a seguridade dos peóns e habilitando espazos para os mesmos.

Na proposta enviada polo Concello da Guarda habilítase un sentido único de circulación entre a rúa Galicia e a rúa Tomiño. Posibilítase o acceso a Concepción Arenal e Domínguez Fontela dende a rúa Ourense e Manuel Álvarez.

Doutra banda, facilítase o transito dos vehículos pesados. Así, os camións e autobuses poderán acceder ao porto a través da Praza de Avelino Vicente e poderán subir por Concepción Arenal dende o Porto ata a rúa Galicia directamente.

O alcalde confía que en prazo breve estea colocada a sinalización definitiva así como o mobiliario da rúa para o remate das obras.