Participación Cidadá presentará o borrador do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable ao tecido asociativo de Redondela

Durante dous días, as bandeiras do Concello de Redondela estarán a media hasta como sinal de loito oficial

O próximo xoves días 29/08/2019 ás 17:00 horas están convocadas todas as Asociacións do Concello de Redondela (Asociacións veciñais, Comunidades de Montes, Anpas, Asociación de Taxistas, Asociacións de Persoas con Diversidade Funcional, etc.) no Multiusos de Redondela, onde a empresa redactora realizará a presentación do borrador elaborado.

Segundo a Concellería de Participación Cidadá que dirixe Susana Couñago, é fundamental á hora de realizar unha proposta definitiva “contar coa opinión das distintas asociacións do Concello de Redondela para ter coñecemento das demandas e necesidades das veciñas e veciños de Redondela”.

O PMUS (Plan de Movilidade Urbana Sustentable) é un conxunto de actuacións que teñen como obxectivo a implantación de formas de desprazamento mais sostible, é dicir, que a movilidade sexa compatible co crecemento económico, a cohesión social e a defensa do medio ambiente, modo de garantir unha mellor calidade de vida para toda a veciñanza.