O Goberno de Salvaterra doará o 30% do seu salario de abril para a loita contra o COVID-19

Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra de Miño

O Grupo de Goberno do Concello de Salvaterra de Miño, con adicación, doará o 30 % do seu soldo do mes de abril para a loita contra o COVID-19 (coronavirus). A alcaldesa Marta Valcárcel, os dous Tenentes Alcalde con adicación exclusiva e o concelleiro de Xuventude e Deportes, con adicación parcial, donarán a antedita porcentaxe da súa nómina do mes de abril para que sexa destinado a Servizos Sociais do Concello.

Será, sinala Marta Valcárcel, “un xeito de contribuír a atención das necesidades máis urxentes de todas aquelas persoas ou familias que están atravesando por unha situación complicada a consecuencia da situación que estamos a vivir”.

Cancelación actos de Fátima, Festas do Cristo e San Xoán

Ante a declaración do estado de alarma decretado polo Goberno de España por mor do coronavirus, o Concello de Salvaterra de Miño anunciou xa a cancelación dos actos de Fátima, Festa do  Cristo e San Xoan, ademais de diversos actos que se ían levar a cabo durante os próximos meses.

O diñeiro que o Concello ía a destinar a esas celebracións, sinala a alcaldesa Marta Valcárcel, destinarase ao departamento de Servizos Sociais, co fin de facer fronte as necesidades máis urxentes da poboación máis vulnerable.

Nese sentido, o concello centrará os seus esforzos en reforzar este departamento co fin de cubrir ao máximo as necesidades das persoas e familias máis necesitadas.

A celebración dos demáis actos previstos para o verán, “serán analizados segundo a evolución da pandemia”, asegura a alcaldesa de Salvaterra de Miño.