A alcaldesa de Salvaterra reunirase co comercio para deseñar unha estratexia conxunta para a promoción do sector

Marta Valcárcel, alcaldesa de Salvaterra de Miño

A alcaldesa de Salvaterra de Miño, Marta Valcárcel Gómez, reuniuse hoxe sábado cos presidentes das dúas Asociacións de Comerciantes do municipio para explicarlles as medidas adoptadas ata o momento polo Concello na loita contra a COVID-19.

O Concello de Salvaterra de Miño desenvolveu dende o inicio da crise sanitaria medidas como o Plan de desinfección, axilizar os pagos a proveedores, aprazamentos de pagos de taxas e impostos delegados na ORAL e  a entrega de material protección a todos os establecementos que traballan directamente cara o público, consistente en mascarillas, pantallas de protección, guantes e xel desinfectante.

Ademais, Marta Valcárcel deu conta das accións que se levarán a cabo nos próximos días, como é o estudo do pagamento aprazado da taxa de auga e sumidoiros que xestiona directamento o Concello, a instalación de dispensadores de xel desinfectantes en diferentes puntos estratéxicos da Vila, a ampliación do espazo destinado a terrazas, en todos aqueles casos que sexa posible, e a adhesión do Concello a Plataforma de venta online Dbarrio, co fin de potenciar o comercio local.

Por último a Alcaldesa propúxolle as dúas asociacións un plan conxunto de promoción, ademáis de estudar o deseño de diversas accións máis ao longo dos seguintes meses.