O PP asegura o endebedamento do Concello pretende “maquillar” o desfase económico dos últimos exercicios

O PP de Ponteareas lamenta que o Goberno local “tire pola borda” todo o esforzo feito para sanear o concello e propoña “a solicitude de préstamos que deixarán ao concello nun endebedamento de máis de catro millóns de euros”. Se ben os populares aseguran estar “de acordo en moitas cousas que se recollen no documento”, adiantan que non votarán a favor “de voltar a endebedar o Concello”.

O Partido Popular sinala que xa presentou un informe por rexistro, “advertindo de todos os erros que contén o documento de Orzamentos de 2020” ademáis de alertar, novamente, os populares aseguran detectar “unha serie de erros que deixan o documento nun limbo legal” e ameazan con “acudir ao xulgado” se non se corrixen ditos erros.

Un dos erros, que consideran máis rechamante, é omitir no Capítulo de Ingresos, os fondos FEDER do ‘Proxecto dá Estratexia DUSI’. “Todos os concellos debían xustificar o 30 % dos fondos antes do 31 de decembro de 2019. Entendemos que o alcalde non botou a perder esta axuda que supoñen cinco millóns de euros para o noso municipio e que deberían estar recollidos neste capítulo”.

Por outra banda, considera o Partido Popular que a RPT “foi mal confeccionada” o que supón “un descuadre de contas, ter aos empregados sen cobrar o que lles pertence e a presión de todos os sindicatos que senten estafados por este Goberno local”.

Os prestamos solicitados, afirman “son para maquillar esta nefasta xestión e non para investir en obras necesarias como é a nova EDAR” e lamentan que no orzamento non se destine “un só euro para a depuradora, nin para o Plan Parcial da Lomba, nin para o saneamento de Ribadetea”.

O PP remata asegurando non entender que “contando con fondos propios como o Plan Concellos da Deputación ou o Remanente de Tesoría, o Goberno elixa hipotecar de novo o concello”.