Gondomar garantizará no seu novo PXOM a máxima protección do Monte da Serra do Galiñeiro como Espazo Natural

O alcalde de Gondomar desmente e insta á Plataforma de Protección dá Serra do Galiñeiro que lean con detemento e exactitude o “informe de avaliación ambiental”, un documento complexo e técnico de aí seguramente o seu descoñecemento sobre o mesmo, o que supuxo crear unha alarma social sobre uns feitos que non son certos.

“Este Goberno é o primeiro de todos os anteriores en darlle a máxima protección ambiental ao Monte Galiñeiro, tal e como se merece. Afastado de eólicos e de escavacións de terras raras, etc, e así queremos que permaneza por moitos séculos”, dixo o alcalde.

O informe de avaliación ambiental remitido á Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, o único que menciona respecto ao parque eólico o DIE, no seu apartado 6, ao obxecto de dar cumprimento ao art. 18 da Lei 21/2013: “é a obrigación de recoller no mesmo todas as incidencias previsibles que poden ter sobre o territorio municipal os plans sectoriais e territoriais concorrentes…”. Por iso é polo que no devandito apartado sexa de obrigado cumprimento mencionar os plans existente no municipio, entre eles o (famoso) Plan Sectorial Eólico de Galicia (como o Plan Hidrolóxico, a Axenda21, o Plan de Xestión de Residuos, o Plan de Ordenación do Litoral).

“Non existe pois, contradición algunha no DIE como sinala a Plataforma, non é certo, que este goberno, deixe o Monte Galiñeiro sen a máxima protección ambiental (Parque Natural) como “algúns” pretenden facer crer á cidadanía terxiversando a realidade.

“Este goberno tivo, ten e terá sempre claro que, A Serra do Galiñeiro, é, e será sempre, un Espazo Natural a conservar e a protexer. Iso ninguén o dubida; salvo Feijoo, que foi o artífice de aprobar para aí un Plan Sectorial Eólico, especulativo, daniño e inadmisible para o Monte Galiñeiro e para toda a comarca. Unha xoia natural a preservar indubidable, que o PP de Feijoo pretende encher de muíños de vento, destruíndo o espazo aéreo, o chan e o subsolo…, cousa que non podemos permitirlle que faga, e ánimo a todos e cada un para unirse e dar a batalla ata conseguir que o Galiñeiro sexa Espazo Natural”, concluíu o alcalde Paco Ferreira.