Redondela da a coñecer os prazos para a solicitude das diversas subvencións

A Concellería de Participación Cidadá do Concello de Redondela, vén de difundir e comunicar a todas as entidades e asociacións a posibilidade de solicitar diferentes subvencións así como os prazos de cada unha das convocatorias.

Lembralle a Concellería ás asociacións que teñen a consideración de persoas xurídicas e que, como tales, “están obrigadas legalmente a presentar as súas solicitudes a través da Sede electrónica do Concello de Redondela”.

  • Gastos correntes ano 2020 da Concellería de participación cidadá: o prazo de presentación de solicitudes remata o 13/09/2020
  • Festivais non profesionais de música e artes escénicas 2020: o prazo de presentación de solicitudes remata o 11/09/2020
  • Festas populares, tradicionais e gastronómicas para o ano 2020: o prazo de presentación de solicitudes remata o 08/09/2020
  • Actividades de promoción da muller e a igualdade para o ano 2020: o prazo de presentación de solicitudes remata o 21/09/2020
  • Axudas de comedor escolar para o curso 2020-2021: o prazo de presentación de solicitudes remata o 27/09/2020
  • Actividades culturais a centros, asociacións e entidades culturais para o ano 2020: o prazo de presentación de solicitudes a un mes dende a súa convocatoria
  • Convocatoria de subvencións de Axudas sociais pola COVID-19 do Concello de Redondela: o prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de outubro de 2020
  • Exención da taxa da recollida do lixo e redución das taxa de auga e sumidoiro correspondente ao exercicio 2021

Toda a información relativa ás subvencións está disponible nesta ligazón.