A Piscina Municipal do Porriño estará aberta tamén no mes de agosto

Este ano 2020, dadas as extraordinarias circunstancias acontecidas, a Concellería de Deportes que dirixe David Alonso tomou a decisión de manter aberta a Piscina Municipal tamén durante o mes de agosto, agás sábados e domingos. Polo tanto, a Piscina volverá abrir o vindeiro luns 3 de agosto.

O horario de apertura será diferente ao actual. Na quenda matinal será dende as oito ata as doce do mediodía. E pola tarde dende as sete ata as dez da noite.

Os demais requisitos que actualmente están a esixirse, manteránse:

O emprego da máscara será obrigatorio en todo momento, agás na piscina. A solicitude de cita será un requisito imprescindible. Deberá pedirse cun máximo de 48 horas de antelación, ben por teléfono a través de número 986 34 44 20 ou por correo electrónico: piscinaporrino.eulen@gmail.com

O tempo de nado é de unha hora e non poderá haber máis de dúas persoas por cada rúa na piscina grande. No vaso pequeno, o aforo máximo será de 8 persoas. 

Por outra banda, a Concellería de Deportes informou tamén que durante o mes de agosto continuarán as obras de inmpermeabilización do teito da Piscina que viñan realizándose.