O Concello de Arbo, executa melloras en viais municipais por diversos puntos do municipio

As obras foron financiadas con fondos propios do Concello de Arbo

Mellorar as infraestructuras de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxetivo de favorecer as condicions de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuir a despoboación e formentar a actividade económica.

Polo que, o Concello de Arbo, continúa executanto melloras nas diferentes infraestructuras municipais, e nestas semanas remataron as actuacións de mellora en diversos camiños municipais.

As obras foron realizadas por empresa contratada polo Concello de Arbo e financiadas con fondos propios, para o mellor acceso aos depositos municipais e maior seguridade dos veciños e veciñas de Arbo.

A obras realizaronse para mellorar a accesibilidade aos depósitos de Barcela, así como mellorar a comunicación dos vecinos e veciñas e das parcelas ubicadas  entre Cabeiras e  Barcela. 

As obras  consistiron na limpeza,  aglomerado reciclado e rego de sellada, con emulsión bituminosa e gravilla en pistas de titularidade municipal. O alcalde do Concello de Arbo, Horacio Gil, recordou que son diferentes as actuacións de mellora que se estan levando a cabo na localidade na actual lexislatura e sempre atendendo a demanda dos arbenses e a súa seguridade.