Aberto o período de exposición pública da Ordenanza Reguladora do Patrimonio Municipal el supostos de Emerxencia Social

O Concello de Baiona informa de que está aberto o período de exposición pública da Ordenanza Reguladora do Patrimonio Municipal en Supostos de Emerxencia Social ata o próximo 7 de marzo.

Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren, poden facer chegar os seus as súas propostas á redacción definitiva do texto a través de instancia xeral da sede electrónica municipal ou #ante os Rexistros que se recollen no artigo 16 da Lei 39/2015.