O Concello do Porriño aclara dúbidas sobre o proceso de selección para cubrir, interinamente, tres vacandes de auxiliar administrativo

A Concellería de Persoal do Concello do Porriño quere comunicar ás persoas interesadas en participar no proceso selectivo para cubrir interinamente 3 prazas vacantes de auxiliar administrativo no Concello, que non deben presentar aínda as súas solicitudes no Concello. Asemade, lembra que as persoas que xa fixeron a presentación deberán repetir ás súas solicitudes ao carecer actualmente estas de validez.

Do mesmo xeito, as persoas que fixeron a solicitude a través da sede electrónica do Concello tamén terán que repetir o proceso unha vez que a convocatoria sexa publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG). A convocatoria, de momento, tan só publicouse no Boletín Oficinl da Provincial (BOPPO) nº 137, de data 20 de xullo.

Unha vez sexa publicada no DOG, os aspirantes terán un prazo de 20 días naturais a contar dende o día seguinte á data de publicación 

A convocatoria pódese consultar nesta ligazón.