Arbo invirte 22.106,07 € no acondicionamento do Sendeiro de Pescadores

Con esta actuación o Concello, quere mellorar a seguridade dos usuarios coa creación de diferentes infraestruturas que faciliten o tránsito

O Concello de Arbo, acaba de adxudicar o acondicionamento do Sendeiro de Pescadores,  donde as obras  ascenden  á cantidade de 22.106,07 € (IVE 21%  incluído), segundo o detalle que figura na memoria que serviu de base para a petición da subvención, as obras contan cunha achega da Consellería de Medio Ambiente e vivenda.

O Contrato de acondicionamento do sendeiro, consiste na instalación de infraestruturas de madeira nos tramos que sexa preciso, como escaleiras ou pasarelas.  Realizarase o acondicionamento nalgunhas zonas do sendeiro mediante a construción de infraestruturas de madeira tratada. Nos lugares en que o terreo é irregular e non permitan avanzar con seguridade construíranse escaleiras ou pasarelas. Ademais neses puntos, onde se advirte risco de caídas a distinto nivel, instalaranse varandas de madeira que garantan a seguridade dos usuarios.  Tamén se levara a cabo a roza dos tramos que o precisen , co que se mellorara  a seguridade dos usuarios do sendeiro mediante a creación de diferentes infraestruturas que faciliten o tránsito.

O sendeiro discorre en todo o trazado pola parte inferior da vía do ferrocarril, e atopase correctamente sinalizado, sen embargo en varios puntos existen zonas nas que resulta difícil avanzar, xa sexa pola presenza de auga ou polas fortes pendentes. No pasado instaláronse paso con troncos ou cordas para facilitar o avance, pero actualmente, debido as crecidas do Rio en inverno, estas infraestruturas atópanse moi deterioradas e non garanten a seguridade dos usuarios- informa o alcalde Horacio Gil-  o que permitira que os veciños e veciñas de Arbo e os visitantes que durante todo o ano se achegan a Arbo, poidan disfrutar da paisaxe única e singular que ofrece o Rio Miño.