O Concello de Nigrán desbloquea a situación administrativa do antigo ambulatorio de Panxón para poder obter a cesión a inicios de ano

O goberno local mantén o seu compromiso de adicalo a un uso social como centro de día e local da terceira idade, tal e como paralelamente se lle notificará esta semana á Tesorería General de la Seguridad Social

O Concello de Nigrán ven de desbloquear esta semana a situación administrativa do antigo ambulatorio de Panxón que impedía, ata agora, a cesión da Tesorería General de la Seguridad Social a favor do consistorio. Un conflito na escritura, na que non figuraba a parte da parcela correspondente ao inmoble e adquirida ao Concello por subasta pública en 1975 polo Instituto Social da Marina, impedía que se materializase, circunstancia que esta semana foi definitivamente solventada ante notario  tras obter o informe favorable dos respectivos servizos xurídicos. Concretamente, o Concello elevou a escritura pública a compra-venda na que se recolle a segregación previa da parcela orixinal, dando así o último paso de cara a pronta cesión ao solventarse este asunto urbanístico complexo froito tamén das respectivas competencias e cambios entre I.S.M e T.G.S.S.

Paralelamente, o Concello volverá a trasladar esta mesma semana formalmente á delegación da Tesorería General da Seguridade Social en Pontevedra a solicitude na que se inclúe o uso social que o goberno  local desexaría outorgarlle, preferentemente Centro de Día e para a terceira idade, aspecto do que a oficina provincial confirmou xa verbalmente que responderá favorablemente para despois dar traslado ao Ministerio de Sanidade, sendo Gestión Patrimonial del Estado quen resolva a cuesión atendendo aos informes enviados.

“Tras anos de bloqueo e complexísimo traballo burocrático, damos o último paso de cara a obter a cesión, sendo a previsión que o inmoble pase a ser de titularidade municipal a inicios de ano”, sinala o alcalde, Juan González, quen esta mesma mañá comunicou ao xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar a intención do goberno local de facer un Centro de Día mediante unha concesión a unha entidade sen ánimo de lucro. “O Centro de Día da Mancomunidade resulta insuficiente e hai lista de agarda; o noso compromiso coa veciñanza de Panxón sempre foi adicar o inmoble á terceira idade, agora estamos xa avanzando de cara á mellor fórmula de xestión do  mesmo”, explica González, quen celebra que, ao fin, esté xa moi cerca o cambio de titularidade tras infinitos de problemas administrativos.

Este desbloqueo foi exposto esta mañá polo propio alcalde aos representantes veciñais da parroquia de Panxón, que históricamente demandaban este uso social concreto para o inmoble.