O Concello de Nigrán abre o prazo ao sector hostaleiro e taxista para solicitar as primeiras axudas directas municipais da comarca

O Boletín Oficial da Provincia publicou onte as bases, abríndose ata o 17 de febreiro o prazo de solicitudes para optar a estas subvencións dirixidas aos afectados polo peche sanitario de novembro

O Concello de Nigrán abre desde hoxe e ata o 17 de febreiro o prazo para que taxistas e sector hostaleiro do municipio afectado polo peche sanitario de novembro poidan solicitar as primeiras axudas municipais da comarca. O Concello destina a este fin 120.000 € do remanente de Tesourería para establecer subvencións directas de entre 1.115 € e 1.080 € aos autónomos do sector e 750 € aos desempregados sen ningún tipo de prestación. A cantidade da subvención finalmente incrementouse sobre o acordado inicialmente para incluír tamén a bonificación na hostalaría do recibo trimestral da auga e a parte proporcional do lixo (un mes) e, no sector do taxi, a axuda será de 70 € para compensar o 75% do imposto de Rodaxe. Igualmente, para os desempregados da restauración sen dereito a ningún tipo de prestación establécense 750 €, sendo Nigrán a primeira administración en ter en conta a situación das persoas contratadas por conta allea.

Os interesados poden consultar as bases na sede electrónica do Concello de Nigrán (a través da web www.nigran.es) e presentar as solicitudes no Rexistro (electrónico ou presencial) incluíndo toda a documentación requirida e os formularios anexos cubertos.

“Tramitamos estas bases en tempo record e as levamos ao pleno de Decembro sen agardar aos informes do interventor para poder acelerar ao máximo o pago aos hostaleiros, asumimos esa responsabilidade legal que vai implícita porque somos consicientes da urxencia. A situación é complicadísima, a Xunta foi quen decretou o peche e non vou a entrar en críticas, pero desde o goberno local non pechamos os ollos á realidade e tomamos a iniciativa de aprobar as primeiras axudas da comarca e sen esquecer aos desempregados sen prestación”, destaca González.

Así, segundo se contempla, as persoas beneficiarias son os autónomos do sector afectados pola orde de peche derivado das limitacións decretadas desde a Consellería de Sanidade o 4 de novembro (empadroados no municipio e titulares dun negocio no mesmo) e traballadores por conta allea sen dereito a ningún outro tipo de prestación (empadroados en Nigrán e que traballaran no sector un mínimo de 15 días antes da obriga de peche ao público, independientemente de que o establecemento non estea situado no municipio). No caso dos autónomos a axuda é compatible con calquera outra que establezan as distintas administracións co compromiso adquirido de permanecer abertos un mínimo de 3 meses despois de serlle outorgada  e, no caso de desempregados  do sector sen ingresos, o compromiso é o de busca activa de emprego.

As subvencións resolveranse por concorrencia non competitiva, é dicir, ata esgotamento de fondos por orde de rexistro de entrada das solicitudes presentadas, puidendo ampliarse a contía máxima dos créditos dispoñibles se é preciso. “Non quedará ninguén fora, todo o que cumpra os requirimentos mínimos percibirá unha axuda”, finaliza o alcalde.

Máis axudas

A maiores, o propio rexedor confirma que manterá para o ano 2021 a bonificación do 75% da taxa por terrazas (máximo permitido por lei) e, adicionalmente, continuará co servizo de reparto gratuíto para os hostaleiros, medida que tomou con gran éxito o goberno local tras o peche decretado o 4 de novembro. A maiores, o Concello creou neste Nadal un plan de apoio a artistas locais mediante a súa contratación para dinamizar o comercio de proximidade e animar as festas.