Tui expedienta a unha empresa pola colocación de carteis en mobiliario urbano

Persoal do Concello de Tui procede a retirar os carteis anunciadores

A Policía Local abriu esta pasada semana expediente sancionador a unha empresa pola colocación de carteis anunciadores dun evento en mobiliario urbano, en concreto en diversas farolas, incumprindo así o establecido na ordenanza municipal do ornato e a limpeza viaria.

Tras a apertura do expediente esta mañá empregados municipais procederon á retirada dun total de 12 carteis anunciadores que serán depositados na nave municipal mentres se tramita o citado expediente.

Dende o Concello de Tui lémbrase que a ordenanza municipal do Ornato e a Limpeza viaria establece que “a colocación de carteis fora dos lugares establecidos está considerado infracción leve e conlevarán a imposición dunha multa de 200 €”.