Inicio do curso escolar no Conservatorio de Música na Guarda con novos protocolos polo Covid-19

O Conservatorio de Música da Guarda arranca este mércores o seu curso escolar 2020-2021 con todos os protocolos e as medidas sanitarias marcadas dende a Xunta de Galicia para garantir a seguridade dos alumnos e alumnas deste centro

O Alcalde da Guarda e a tenente de alcalde visitaron as instalacións e mantiveron diversas xuntanzas co equipo directivo e profesorado para valorar e por a disposición todos os recursos necesarios para o cumprimento de todas as medidas sanitarias neste recinto, onde se tiveron que facer algunhas melloras, instalación de sinalécticas, cartaces, cambios de aulas, disposición de hidroxel, entre outras. Dende o Concello trasladóuselle ao director  que se reforzará a desinfección no inmoble. Así mesmo o director do centro explicou a nova distribución de espazos para cumprir coas distancias de seguridade.

Protocolos para o inicio do Curso escolar nos centros educativos

Así mesmo, o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, acompañado polas concelleiras Montserrat  Magallanes Álvarez e Fátima Rodríguez reuníronse o pasado 25 de agosto cos directores  dos centros de ensino públicos da localidade. Na reunión trasladóuselle a todos os directores  a colaboración do concello  e  o reforzo na desinfección dos espazos escolares durante as xornadas lectivas. Os directores expuxeron  as diferentes medidas Covid a implementar coa chegada do curso escolar.  Entre as conclusións da xuntanza falouse da problemática do IES A Sangriña no que respecta a falta de espazos para cumprir os protocolos

O alcalde  visitou a Escola Infantil municipal  o 1 de setembro para coñecer de primeira man as medidas establecidas pola empresa que xestiona a Escola para cumprir cos protocolos sanitarios, hidroxel, separación das aulas, sinalizacións, medidas de distanciamento nos accesos, requisitos para o almorzo ou merenda, etc. Esa mesma tarde celebrouse unha reunión coas familias, onde a directora, acompañada polo alcalde, Antonio Lomba,  explicou  polo miúdo o protocolo Covid-19 e se puideron resolver as dúbidas dos asistentes.

Durante o arranque do curso escolar mantivéronse contactos con todos o centros educativos para coñecer de primeira man como se estaba iniciando o curso escolar e atender da maneira máis rápida e áxil aquelas necesidades que se percibiron nestes primeiros días.

Durante a tarde do pasado venres día 11 de setembro celebrouse unha reunión no Centro de Saúde da Guarda entre o responsable do COVID-19, os directores dos centros educativos da localidade e os representantes das AMPAS, para clarexar dúbidas e comentar o protocolo no caso da aparición de síntomas durante as xornadas escolares.

Temos que recordar que é responsabilidade de todos os veciños e veciñas previr posibles brotes COVID. A día de hoxe hai un importante número de casos positivos para un concello do noso tamaño. É necesario manter o uso da mascarilla e extremar a hixiene de mans e o mantemento da distancia social, sobre todo tendo en conta que co comezo da actividade escolar aparecen novos factores de risco. Dende o concello queremos trasladarlle ás familias que reforcen as medidas de precaución cos cativos, prestando especial atención a aparición de febre ou tos.