Carta aberta de Roberto Mera en relación coa súa compatiblidade como concelleiro de Ponteareas e avogado

Roberto Mera, concelleiro de Participación Cidadá e Mobilidade e Tráfico

Roberto Mera, concelleiro do Concello de Ponteareas e avogado, vén de remitir unha carta aberta dirixida, tanto aos medios de comunicación coma a opinión pública, de cara a rematar a polémica xurdida “sobre a miña compatibilidade entre o meu cargo no Concello de Ponteareas e o exercicio da avogacía”, sinala o concelleiro ponteareán.

En Comarcas na Rede, para dar por rematado o fío desta polémica e atendendo ao dereito a réplica, públicamos na súa integridade nesta ligazón a carta aberta remitida por Roberto Mera, así como a documentación aclaratoria que adxunta como é o recurso de resposición de Belén Villar sobre a compatibilidade; as alegacións de Roberto Mera ao recurso de Reposición de Belén Villar; o informe xurídico sobre o recurso de reposición de Belén Villar; certificación do Acordo Plenario do 26 de novembro sobre a compatibilidade e, por último, a queixa presentada ante a Valedora do Pobo pola concelleira do PP.