Salceda adopta medidas extraordinarias para evitar a propagación do Covid-19

Xunta de portavoces do Concello de Salceda

A corporación municipal de Salceda de Caselas, ante a expansión que se está a vivir do novo coronavirus (Covid-19), ven de adoptar as seguintes medidas para todo o termo municipal:

  • Suspensión de tódalas actividades culturais, deportivas, de formación, etc., celebradas en instalacións municipais, e recomendación ao tecido asociativo de que se tome este mesmo tipo de acordo para as súas actividades.
  • Peche ao público da Casa da Cultura Castelao e biblioteca municipal, así como do Centro Social da Devesa.
  • Suspensión do mercado semanal dos mércores, tanto en exterior como no interior da praza de abastos (mantéñense abertos os postos fixos).
  • Recomendación ao público para que empreguen os servizos de sede electrónica e telefonía en lugar da atención persoal nas diferentes instalacións municipais.
  • Os servizos de policía local, limpeza e vías e obras manteñen o seu funcionamento normal.
  • Nos parques e espazos públicos, recomendación de non empregar elementos común como aparellos biosaludables, xogos infantiles, fontes, etc.
  • Recomendación ao tecido industrial e comercial de Salceda de que apliquen medidas de responsabilidade e contención social.
  • Recomendación á poboación de que se deben extremar as medidas de hixiene, con lavados frecuentes de mans con auga e xabón, e que se apliquen medidas de contención social, evitando as saídas innecesarias.

Estas medidas manteranse mentres as administracións autonómica e estatal non comuniquen o cambio de situación.

Doutra banda, o Concello lembra á veciñanza os teléfonos e correos electrónicos dos diferentes servizos de cara a que poidan realizar trámites coa administración municipal.