A Guarda adopta medidas de prevención fronte ao Covid19

A evolución do COVID19 nos últimos obriga ao Concello guardés a adoptar medidas de contención extraordinarias

Responsables municipais do Concello da Guarda están facendo un seguimento en tempo real en base ás recomendacións do Estado, da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia, para establecer os protocolos a seguir ante a evolución do coronavirus COVID-19.

O Concello da Guarda sinalou que priorizará nos servizos de atención ao público municipais a atención de xeito telefónica e telemática, limitando na medida do posible a atención presencial e garantindo a prestación dos diferentes servizos.

Medidas adoptadas en relación aos espazos municipais e atención ao público:

 • Inclusión de monográficos sobre unha axeitada técnica de hixiene das mans e informacións de interese para evitar posibles infeccións nos espazos municipais que permanezan abertos.
 • Recomendación aos traballadores municipais de extremar as medidas de hixiene.
 • Indicación aos servizos de limpeza a extremar a hixiene dos dos espazos municipais que permanezan abertos.
 • Limitar a presenza de traballadores favorecendo o teletraballo.
 • Na web municipal habilitouse un apartado específico para incorporar todas as recomendacións e informacións de interese de xeito que se dispoña dunha información actualizada.

Medidas adoptadas en canto ós servizos e actividades:

 • Peche da Rede de Museos Municipal: Museo MASAT do Monte Santa Trega, Museo do Mar e Centro de Interpretación do Castelo de Santa Cruz.
 • Peche dos centros sociocomunitarios, do Conservatorio Municipal, do Centro Cultural, do Campo de Fútbol da Sangriña, da Piscina Municipal e do Pavillón Municipal.
 • Suspensión de todas as actividades culturais, deportivas e, en definitiva, todas aquelas xuntanzas e reunións que non sexan estrictamente necesarias.
 • Suspendense tamén todas as accións formativas e cursos previstos nas vindeiras datas, así coma os procesos selectivos.
 • Suspensión do servizo da Escola Infantil Municipal.
 • Suspensión do mercadillo semanal dos sábados.

Recomendacións:

 • Recomendación a todos os colectivos sociais, deportivos e culturais a evitar a realización de actividades públicas e o peche dos seus locais.
 • Recomendación a toda a cidadanía de evitar a asistencia aos espazos privados e públicos onde exista concentración de persoas (parques, etc.).

As medidas adoptadas estarán vixentes dende o venres día 13 de marzo ata próxima comunicación en función da evolución do COVID-19. A única execpción é o servizo da Escola Infantil Municipal que permanecerá pechadá a partir do luns día 16 para dar tempo as familias a organizarse.