O Concello de Nigrán reabre en Panxón o centro de atención ás persoas con alzhéimer adaptado ás actuais circunstancias sanitarias

O Centro, ubicado no recinto do CEE de Panxón e dotado con 20.000 € no recén aprobado orzamento, foi acondicionado con todas as medidas de seguridade vixentes para impedir calquera tipo de contaxio

O Concello de Nigrán reabríu esta semana o seu centro de Panxón para ofrecer presencialmente o seu servizo municipal de atención a persoas con alzhéimer ou outras demencias adaptándoo a todas as circunstancias sanitarias e reforzandoo para  tratar de recuperar as patoloxías asociadas ao confinamento. Desde marzo a atención era telefónica ou diretamente nos domicilios. Así, o centro, ubicado no recinto do CEE de Panxón, aumenta de dúas a tres as súas sesións semanais (martes, mércores e venres) e non pechará en agosto por vacacións, como ven sendo habitual.  Este foi dotado con 20.000 € anuais no recén aprobado orzamento, un 33% por cento máis do que tiña consignado (15.000 €).

“Desde que se decretou o estado de alarma en marzo o centro permanecía pechado aínda que ofrecían atención telefónica ou domiciliaria, pero  os 12 usuarios e os seus familiares non se beneficiaban das vantaxes do propio centro desde hai case 5 meses, asi que consideramos prioritario abrilo en canto a Xunta o autorizou. É moi importante que os pacientes retomen canto antes a terapia, xa que ademais poden se poden tratar  síntomas asociados ao confinamento, paralelamente, as familias precisan o servizo para poder conciliar”, indica o alcalde, Juan González, quen incide no aumento orzamentario realizado neste ano.

Así, as instalacións tiveron que ser acondicionadas para poder retomar a  actividade grupal, xa que ademais se trata de persoas de alto risco ao superar todos os 70 anos. Deste xeito, separáronse as mesas mediante metacrilatos gardando as distancias de seguridade e na entrada ubicouse un dispensador de xel hidroalcólico, paralelamente, os terapeutas lles toman e anotan a temperatura a súa chegada, ademais de empregar máscaras ata estar ubicados nos seus postos (os traballadores a levan en todo momento).

O Concello de Nigrán iniciou este programa xestionado por Afaga no ano 2016, sendo  un referente público na atención das persoas con demencias, xa que se trata dun servizo 100% municipal.  O Centro foi dotado polo Concello con novas tecnoloxías e equipamentos tecnolóxicos para o seu uso terapéutico, como unha sala  snoezelen ou sala de estimulación e software  Gradior de rehabilitación neuropsicolóxica na que o Concello investiu 17.155 €.