Nigrán suspende os prazos de pagamento que constan no calendario fiscal mentres dure o estado de alarma

O Concello de Nigrán, dadas as circunstancias excepcionais derivadas da crise sanitaria do Covid-19, deixa sen efecto e suspende os prazos de pago que constan no actual calendario fiscal municipal (dictarase unha nova resolución para levantar estas medidas cando as circunstancias regresen á normalidade). O obxectivo desta medida excepcional é minimizar o impacto fiscal sobre os cidadáns como consecuencia da declaración do estado de alarma.

Os tributos afectados por esta resolución de alcaldía son todos os xestionados desde o Concello directamente: Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Taxa pola Entrada de Vehículos a través de Beirarrúas e Taxa pola recollida do Lixo.

Aqualia

Pola súa banda, a concesionaria Aqualia establecerá o período voluntario de pago dos recibos do 1º Trimestre unha vez rematado o estado de alarma decretado polo Goberno de España, e terá a duración fixada na publicación do boletín. Os recibos do 1º trimestre domiciliados cargaranse en conta o 11/05/2020. Por outra banda, Aqualia suspende todos os cortes de subministración, teñan ou non a condición de “vulnerables”.

Durante esta crise sanitaria Aqualia lembra que calquera consulta pódese realizar a través dos teléfonos gratuítos de atención ao cliente (Atención ao cliente: 900 81 33 57 e Avarías: 900 81 30 47), oficina virtual, a APP móbil e no correo da oficina de atención ao cliente de Nigrán nigran@aqualia.fcc.es