A Concellería de Medio Ambiente de Redondela sinala que a avaría de alumeado en Ernestina Otero, Campo da Petanca e rúa Miña “é grave”

a Concellería de Medio Ambiente do Concello de Redondela, que xestiona Roberto Villar, vén de informar que os problemas de alumeado da Rúa Ernestina Otero, Campo da Petanca e Rúa Miña “débense a unha avaría grave no cableado soterrado que transcorre polas beirarrúas de Enerstina Otero e que precisará do levantamento de partes de dita beirarrúa para o su arranxo”.

No transcurso destes días electricistas do departamento veñen traballando para tentar de solucionar a avaría facendo varias probas, por este motivo no transcurso destas xornadas o alumeado se atopaba acendido polo día. Nestes momentos despois da última proba realizada tense localizado o problema “pero seu arranxo non vai ser a curto prazo debido a necesidade de facer obras na beirarrúa para chegar ata onde se atopa a avaría”.

Empalmes no cableado fora da caixa de rexistro

Un dos grandes problemas que van a dificultar a reparación deste alumeado público ven por unha mala execución da obra de remodelación da rúa Ernestina Otero hai unha década. Cabe destacar que nos últimos anos “tíñase constancia desta situación e non se lle buscou solución”.

“Sen ningún tipo de criterio profesional aparente non se entende como se realizaron empalmes no cableado fora das arquetas destinadas a tal fin e despois se lles colocaron enriba baldosas de pedra”, sinala a Concellería de Medio Ambiente. De feito, engade, “existen sobre sete puntos no percorrido desta liña eléctrica con esta situación, para solucionar esta anomalía será preciso picar e retirar parte do empedrado da rúa e a colocación de novas arquetas de rexistro ademais de repoñer máis de 500 metros de cable”.

Debido a complexidade da actuación non se pode definir unha data para o remate da reparación e durante este tempo “haberá luminarias que se manterán apagadas para evitar que caia a liña enteira deixando varias rúas sen luz”, remata a Concellería.