Ponteareas renegocia as condicións de cesión do parque Ferro-Ucha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O convenio asinado a finais de 2012 conlevaba a cesión dos terreos sen custe durante un período máximo de catro anos, coa obriga do Concello de aprobar definitivamente o PXOM. Unha vez superados os catro anos, de non estar aprobado o Plan Urbanístico, o Concello tería que abonar 2.000 euros mensuais pola ocupación do terreo co parque público. Agora, o Goberno local vén de abrir o diálogo cos propietarios para tentar chegar a un acordo e renegociar os termos do convenio. 

A cesión aprobouse cando aínda non se realizara a aprobación inicial do PXOM e a correspondente exposición pública do mesmo. A pesares desa incertidume inicial, o actual goberno municipal logrou aprobar provisionalmente o PXOM en febreiro de 2016 remitíndoo á Xunta, que dispuña de 3 meses para a aprobación definitiva ou para o seu rexeitamento. De terse aprobado o Plan pola Xunta, os terreos terían pasado a ser propiedade do concello antes de ter concluido o prazo de catro anos e sen penalización algunha. Sen embargo, a decisión da Xunta, en febreiro de 2017, de rexeitar o plan e obrigar a redactar un novo documento, conlevou o incumprimento do pactado cos propietarios dos terreos, ao superarse os catro anos.

Aquel convenio urbanístico tiña como obxecto principal a construción dunha nova escola infantil. Esta construción tampouco se puido realizar porque a criterio da Xunta non é posible acometela mentres non se aprobe o PXOM.

Para o goberno local, “esta é unha máis das consecuencias negativas que para Ponteareas tivo a decisión da Xunta de rexeitar o PXOM aprobado en 2016 obrigando a refacelo de maneira substancial retrasando a súa aprobación definitiva”. O executivo local ten como prioridade aprobar o PXOM en breve, unha vez revisados os cambios esixidos pola Xunta, para poñer fin aos prexuizos que esta situación causa ao interese público e aos particulares.