Ponteareas abre o prazo para as propostas do Plan de Mobilidade Sustentable e Accesible

O concello de Ponteareas informa que abre o prazo para presentar as propostas para a redacción do Plan de Mobilidade Sustentable e Accesibilidade nos espazos públicos do concello. O Plan deberá recoller as actuacións a curto, medio e longo prazo destinadas a implementar formas de desprazamento máis sustentable dentro do termo municipal de Ponteareas.

O orzamento base de licitación, IVE incluído, é de 32.000 € e o prazo remata o vindeiro 22 de agosto. As propostas deberán ser presentadas por rexistro de entrada ata as 13 horas.

Amais a implementació de medidas para o desprazamento máis sustentable dentro do termo municipal de Ponteareas, o Plan de Mobilidade inclúe tamén a revisión e actualización da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas en espazos e edificios municipais.

A súa vez, será obxecto de contrato a análise da conexión do núcleo urbano coa A-52, así como da posibilidade dun transporte público intramunicipal. O servizo deberá unha especial atención á Avenida Castelao, incluíndo actuacións de participación coa poboación, cuxos resultados deberán ser tidos en conta.

As empresas interesadas poderán consultar toda a documentación na páxina web do concello de Ponteareas na pestaña “perfil do contratante” ou directamente nesta ligazón.