As Neves abre a inscrición para as probas do posto de auxiliar da Biblioteca Municipal

O Concello de As Neves ven de sacar a concurso a praza de Auxiliar da Biblioteca municipal aberta a aquelas persoas que cumpran os requisitos establecidos nas bases da mesma, entre eles estar en posesión do título de Bacharelato, técnico de Formación Profesional, ou calquera outro equivalente, ou ter o título acreditativo de nivel de coñecemento da lingua galega, CELGA IV, ou equivalente.

As persoas que desexen participar neste proceso selectivo deberán presentar unha instancia cuxo modelo se facilitará no rexistro xeral do concello, na sede electrónica ou na páxina web do concello no prazo de 5 días naturais dende a publicación da convocatoria.