O Porriño prepara circuítos no paseo do río Louro para camiñantes e corredores

As Concellerías de Medio Ambiente e Deportes prepararon nestes días circuitos sinalizados no paseo do Río Louro cara ao inicio da denominada ‘desescalada’ o vindeiro sábado 2 de maio, xornada na que se permitirá saír a camiñar só ou en parella, así como a correr de xeito individual.

O uso do Paseo do Río Louro, a partir deste sábado e ata novo aviso, estará prohibido para ciclistas por que a súa convivencia con corredores e camiñantes sería imposible dadas as medidas de hixiene social que haberá que observar.

Os traballos de preparación incluiron desbroce e limpeza do paseo, sinalización dos circuítos que deberán empregarse así como recomendacións sobre o sentido da marcha e as distancias de seguridade.