Denuncia sobre a presenza masiva de vehículos nos montes por parte das comunidades de montes

Comunidades de montes da Louriña e o Condado denuncian os enormes danos cometidos por motos, quads e todoterreos no seu patrimonio natural

As comunidades de montes dos concellos de Ponteareas, Salceda de Caselas e O Porriño únense para denunciar a presenza masiva de motos, quads, todoterreos e outros vehículos nos seus montes, causando cuantiosos estragos no patrimonio natural e forestal.

Este problema xa preocupaba con anterioridade, pero desde a entrada en vigor do estado de alarma, e especialmente nos últimos meses, o aumento de vehículos no monte é exponencial. Debido aos peches perimetrais e, singularmente, a prohibición de desprazarse a Portugal, os pilotos atoparon nos montes da Louriña e O Condado un lugar acaído onde practicar a súa afección. O problema é que moitos circulan coma se se tratase dun circuito de competición sen ningún tipo de coidado nin respeto pola contorna. Habida conta das pegadas que deixan no monte, vese ben claro que o que practican non é deporte ao aire libre. Máis ben semella puro vandalismo.

Todos os días, pero de maneira alarmante nas fins de semana, sen pedir permiso, nin autorización, transitan a toda velocidade por pistas forestais, monte a través, instalacións das áreas recreativas, lugares de interese etnográfico e plantacións forestais. Non respetan nada, todo lles parece  tramo libre. Os danos que causan alí por onde circulan, son máis que evidentes.

A lei 7/2012 de 28 de xuño de Montes de Galicia, no artigo 98, baixo o epígrafe de “pistas forestais” dispón que éstas quedan adscritas á xestión forestal e en ningún caso terán consideración de “acceso rodado público”. Xa que logo, “queda prohibida a circulación motorizada campo a través, por sendeiros, cortalumes ou vías de saca de madeira, agás para aqueles vehículos vinculados á xestión agroforestal, cinexética nos períodos habilitados, prevención de incendios, ou outros autorizados”. O artigo 128 fixa as sancións á que se enfrontan os condutores de vehículos que incumpran o establecido no anterior artigo. Cabe lembrar ademais, que os montes comunais son propiedades privadas, non son públicos. O monte en man común é unha entidade de titularidade colectiva recollida no dereito civil galego de xeito incuestionable ao longo da historia.

Identificáronse motos e quads sen matrícula, sen seguro e condutores sen carné, axentes forestais e do Seprona teñen actuado e imposto tamén varias sancións. Pero aínda así, demándase das autoridades, especialmente da Consellería do Medio Rural, pero tamén das forzas e corpos de seguridade unha maior implicación na resolución do problema.        

As comunidades de montes levan anos facendo un esforzo ímprobo por coidar o monte e libralo destas agresións, pero os recursos que teñen son limitados. Puxeron sinais informativos, balizaron zonas e acotaron lugares a protexer para impedir o paso do vehículos, pero aínda así estas medidas non son todo o eficaces que deberan.