Mos adquirirá novo material agrario forestal para reforzar os labores de limpeza e desbroce

O Concello continúa e reforza así a súa aposta medioambiental de prevención de incendios forestais

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o concelleiro mosense de Parques e Xardíns e Servizos para a mellora do entorno rural e urbano, Baldomero Lorenzo, informaron onte de que o Concello adquirirá nova maquinaria agraria forestal para reforzar os labores de de desbroce, limpeza viaria e prevención de incendios forestais nos que a admistración local mosense se atopa volcada.

O subministro da nova maquinaria farase con cargo á axuda que lle acaba de ser concecida ao Concello de Mos da Liña 1 do Plan Concellos 2020.

Con esta subvención o Concello de Mos procederá á adquisición de diversa maquinaria para a concellería de Servizos para a mellora do entorno rural e urbano que servirá, entre outros usos para o mantemento das zonas verdes e parques infantís, desbroce, mantemento e limpeza de xardíns.

Entre a nova maquinaria inclúense desbrozadoras, motoserras, cortasetos, soplador, cortacésped, etc.

Este novo material ven a complementar a decidida aposta que o Concello de Mos está a facer polos labores de desbroce e prevención de incendios forestais. Aposta que inclúe o reforzo do persoal adicado a tal fin durante o verán e o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais.

Un total de 43 persoas de diferentes departamentos contribuíron a manter un Mos limpo durante a tempada estival ao tempo que se fomentaba a prevención de incendios forestais. Dos 43 traballadores/as que mantiveron Mos limpo e protexido de lumes forestais, 8 pertencen á empresa concesionaria do servizo municipal de limpeza viaria. 4 son traballadores municipais da administración local en plantilla: 2 conductores de camión dedicados a desbroce e 2 dedicados a limpeza de fontes e marquesinas. Por outra banda con cargo á liña 3 do Plan Concellos están traballando 11 persoas que realizan tarefas de limpeza viaria, recollida de residuos e mantemento de parques e xardíns. E con cargo ao Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Mos para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, contratáronse a 12 traballadores nos postos de Oficial 1ª conductor motobomba (7), Xefe de brigada (1) e Peóns (4).

Tamén a través doutra subvención da Xunta de Galicia traballaron neste ámbito 1 persoa preceptora de RISGA e 2 na brigada contra incendios a través do programa de fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural) da Consellería de Economía, Emprego e Industria, en postos de peón forestal. Tamén participaron nestes labores de limpeza 5 mulleres contratadas por medio dunha axuda da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia a través dun programa da Secretaría Xeral da Igualdade.

Ademais, dentro tamén do seu compromiso medioambiental e de prevención e loita contra os incendios forestais fai un ano que o Concello de Mos aprobaba o seu Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais tras terse adherido ao convenio coa Consellería do Medio Rural, Seaga e a Fegamp.

O pasado mes de xuño empezaron as execucións subsidiarias de Medio Ambiente para a limpeza de fincas dentro do un Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. E en agosto procedeuse á contratación dunha empresa a maiores que participara na execución subsidiaria da limpeza de fincas incluídas no Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais.

As execucións subsidiarias de Medio Ambiente para a limpeza de fincas dentro do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais reforzáronse coa contratación desta empresa, que supón outro paso máis na aposta municipal pola prevención e o coidado medioambiental.