O PP de Tui pedirá no Pleno a creación dun Centro de Día de titularidade pública

O Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Tui vén de presentar unha moción, para o seu debate plenario no que buscará o apoio da Corporación Municipal de cara a que o Goberno local inicie os trámites para solicitar á Xunta “a creación no noso municipio dun Centro de Día para os nosos maiores”.

Do mesmo xeito, a moción inclúe que, por parte dos servizos técnicos municipais, “se proceda a valorar a parcela o inmoble máis idóneo que o Concello de Tui pode ofertar para facilitar a creación deste Centro de Día”.

Segundo explica a moción popular, os Centros de Día son na actualidade “un importante servizo de proximidade para as persoas maiores” dedicados ao seu mantemento e coidado, especialmente no caso de persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela.

A poboación de Tui con idade superior aos 60 “xa representa una alta porcentaxe, en torno ao 25 % dos nosos habitantes”, lembra o portavoz do PP no Concello de Tui, José Ángel Fernández Rodríguez, polo que “contar cun servizo destas características resulta xa unha necesidade que a curto prazo debe acometer o concello tudense”.

O proceso de envellecemento da poboación tudense, engade Fernández Rodríguez, “implica a necesidade por parte das Administracións Públicas de ofrecer aos seus cidadáns os servizos públicos que garantan unhas axeitadas condicións de vida. Entre estes servizos os centros de días como lugares de coidado dos nosos maiores resultan prioritarios”.

Doutra banda, o voceiro popular subliña a importancia destas infraestruturas de cara a “manter a necesaria convivencia interxeracional nas familias un centro de día é unha peza básica para a conciliación da vida laboral e familiar”.