Arbo adopta medidas preventivas fronte á COVID-19 contratando os servizos dun camión atomizador

Importe do contrato é 15.000,00 euros que serán sufragados con fondos municipais e o camiñon prestará servizo semanal ata o mes de decembro do 2020

A Concello de Arbo, vén de adxudicar o contrato de ‘Servizo de desinfección mediante pulverización con camión como medida de prevención da COVID-19’ á empresa que leva realizando a desinfección con camión atomizador nos últimos meses. A empresa adxudicataría conta con toda a maquinaria e os medios persoais para seguir realizando estes traballos por todas as parroquias. O custe dos produtos desinfectantes correrán a cargo do concello de Arbo e as desinfeccións serán semanais cun importe total de 15.000,00 €.

Tendo en conta a situación de pandemia actual, e co fin de evitar posibles rebrotes, o Concello considera importante que se preste “especial atención a desinfección das zonas de maior afluencia da poboación, como é o caso de Prazas, rúas e víais municipais”.

Segundo os informes sanitarios, considérase que a forma de transmisión do virus entre humanos ocorre por un determinado tipo de pingas que se emiten ao tusir, falar ou respirar por parte dunha persoa infectada, e que polo seu tamaño e peso, están presentes en aerosois a distancias curtas e medias –de aí a distancia mínima de un metro e medio que recomenda a OMS– e que tenden a depositarse sobre as supercies próximas, polo que ás principais vías de transmisión do virus son a vía aérea e a vía de contacto. Por este motivo, as aglomeracións que poden darse nos viais púbicos poden significar factores de risco engadido para o contaxio.

Horacio Gil, alcalde do Concello de Arbo, manifestou o seu “agradecemento e orgullo” pola axuda que “durante ós difíciles momentos ofreceron as persoas voluntarias e as adegas que puxeron a disposición do Concello os seus traballadores e a maquinaria precisa para poder desinfectar e limpar as rúas, as prazas, os parques…”, iso, lembra o rexedor local,”permitiu chegar ao máximo de núcleos de poboación, un traballo complicado, tendo en conta que Arbo é un concello rural con máis de 370 quilómetros de rede viaria e núcleos moi dispersos”.

Nestes momentos, engade o alcalde de Arbo “e tendo en conta que moitos de eses voluntarios e viluntarias traballan en adegas ou dedícanse a viticultura, non poden seguir cumprindo con esta labor dado que esta é a época de máis traballo”, polo que é preciso contratar os medios precisos para garantir a saúde da veciñanza.

Durante toda a crise sanitaria e dende antes de decretarse o Estado de Alarma polo Goberno de España, o Concello de Arbo cumpriu con todo o establecido para controlar o COVI-19, seguindo as medidas de prevención precisas coa finalidade de conter a propagación do virus e tratar de minimizar as afeccións no noso municipio, conseguíndoo cos nosos recursos e axudas doutros organismos, e anticipándonos sempre a que a COVID-19 non afectase a Arbo, tal e como sucedeu.

Co todo o acontecido e como medida de prevención, dende un primeiro momento o Concello de Arbo, adoptou un protocolo de desinfección de rúas, beirarrúas, prazas e vías. Neste intres o Goberno de España e a Xunta de Galicia, nos seus decretos e ordes, asignan as responsabilidade de previr e adoptar as medidas necesarias fronte a crise sanitaria aos concellos.

A época do ano na que nos atopamos fai que o desfrute das zonas de lecer, espazos públicos e que o tránsito polos viais municipais sexa de máis afluencia “polo que é necesario que se adopten polo Concello medidas de prevención que minimicen o risco de transmisión do SARS-CoV-2, de maneira que se poida facer un uso máis seguro dos lugares públicos pola poboación de Arbo e visitantes a noso pobo”, explica o alcalde Horacio Gil.

Co servizo de desinfección “pretendese cumprir cos protocolos establecidos polo Goberno de España e a Xunta de Galicia, para a limpeza e desinfección de rúas, víais municipais e lugares onde se concentra maior aglomeración”, remata o rexedor local.