22.6 C
Pontevedra
Xoves, 28 de Setembro de 2023
Máis
  HomeA ParadantaA CañizaA Cañiza regula a actividade forestal no municipio

  A Cañiza regula a actividade forestal no municipio

  A Cañiza regula a actividade forestal extractiva de corta e saca de madeira a leña dentro do municipio co fin de conservar e protexer a infraestrutura viaria pública municipal. 

  A ordenanza regula a actividade extractiva de madeira non considerada de autoconsumo, establecendo o procedemento de autorización, as obrigas e prohibicións para as persoas responsables, o depósito de garantías que cubran os posibles danos así como a tipificación das infraccións e sancións a aplicar.

  A aprobación desta nova ordenanza está motivada pola importancia que ten o sector forestal extractivo de madeira a leña no territorio, e a incidencia desta actividade na conservación e mantemento do viario público.

  Solicitude de permisos

  Está especialmente dirixida ás empresas madeireiras, é dicir, calquera persoa física ou xurídica que realice os labores de preparación do terreo, repoboación, corta, saca, depósito e/ou transporte da madeira. Inclúe tamén ás persoas propietarias que realicen algunhas destas actuacións nas parcelas da súa propiedade, sempre a cando non sexa para o autoconsumo de madeira e/ou leña e non teñan por destino a súa comercialización.

  Prazos de solicitude e concesión

  Para realizar traballos de corta e saca de madeira en terreos con plantacións forestais pertencentes ao Concello, será obriga presentar no rexistro das oficinas municipais unha solicitude de autorización por escrito, con 15 días hábiles de antelación á data prevista para o inicio dos traballos, conforme ao modelo contemplado no Anexo I desta ordenanza, e sen prexuízo da obtención dos permisos e/ou autorizacións que, de acordo coa normativa vixente, sexan necesarios, xunto coa documentación complementaria que se recolle na ordenanza.

  O Concello notificará a autorización favorable ou desfavorable, nun prazo máximo de 15 días; transcorrido este prazo sen notificar, a autorización considerarase concedida.  Ademáis o Concello, motivadamente, poderá limitar ou denegar a circulación de madeira por calquera das vías ou zonas públicas indicadas na solicitude de autorización, tendo en conta circunstancias como resistencia ou o estado do firme, pistas de terra en momentos de moita choiva, ubicación, etc. Tendo a obriga o Concello de ofrecer unha alternativa se esta denegación se alonga mais de tres meses no tempo.

  Garantías e sancións

  O artigo 7 da nova ordenanza recolle tamén, no capítulo de Garantía, que as empresas madereiras deberán depositar unha fianza ou garantía en metálico ou aval bancario a favor do Concello por cada operación de corta e saca de madeira, co obxecto de responderen dos posibles danos causados e non reparados por mor da súa actividade, nas seguintes cuantías:

  • Por tonelada de madeira extraída:  0,50 €/T
  • Vías públicas con firme de terra, zahorra ou semellante: 500 €/km, ou fracción
  • Vías públicas con firme de formigón, asfalto, aglomerado ou semellante:  1000 €/km, ou fracción
  • Existencia de pontes, pontellas e elementos da infraestrutura viaria semellantes:  800 €/Unidade

  A contía da garantía poderá ser actualizada anualmente en función do IPC. Ademais, o Artigo 11 recolle a tipoloxía das sancións que se poderán aplicar.

  • Infraccións leves: multa de ata 300,00 euros.
  • Infraccións graves: multa de contía comprendida entre 300,01 euros e 1.000,00 euros
  • Faltas moi graves: multa de contía comprendida entre 1.000,01 euros e 3.000,00 euros.

  LIBROS

  Alberto Mancebo, «O que me quedaba por dicirche»

  Poderiamos afirmar que nos últimos meses algo se está a mover na literatura galega pola aparición de novos autores que nos sorprenden gratamente pola frescura das súas propostas.

  Antón Riveiro Coello, «Hotel Carioca»

  Antón Riveiro Coello volve a demostrar a súa rara habilidade para a construción de historias nas que xoga a mantenta coas personaxes e mais co lector.

  Branca Novoneyra, «As cunchas baleiras»

  Logo dunha longa década de escrita íntima e de reflexión, Branca Novoneyra decide facer público un novo poemario de clara vocación estética e simbólica como é «As cunchas baleiras», que ela mesma concibe como unha «antoloxía» dos versos que saíron da súa pluma ao longo de todo este tempo.