Preocupación en COGAMI ante o impacto do COVID-19 no emprego de persoas con discapacidade

A taxa de paro no colectivo de persoas con discapacidade supera en 10 puntos a das persoas que non a teñen. Dende COGAMI pídese que se teña en conta a vulnerabilidade das persoas con discapacidade.

Persoa traballadora do centro especial de emprego Artegalia

A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI, amosou hoxe a súa preocupación pola forma en que se vai recuperar a economía tralo COVID-19 e como lle vai a afectar ás persoas con discapacidade. Se na pasada crise, lembra a Asociación, “aumentou nun 25 % a taxa de desemprego nas persoas con discapacidade, témese que estes datos negativos volvan repercutir novamente nun colectivo xa de por si castigado polas baixas taxas de emprego que acada”.

A situación que actualmente viven as empresas está incidindo directamente na área de emprego de COGAMI. No período comprendido entre o 16 de marzo e o 29 de abril, o Servizo de Orientación e Intermediación Laboral (SIL) reflicte unha caída do 81 % na xestión de ofertas de emprego que lle chegan dende as empresas e unha baixada do 24 % das persoas inseridas con respecto ao ano anterior.

COGAMI pídelle á Administración “agora máis que nunca” que aposte pola reserva de contratos destinados a persoas con discapacidade por lei, que continúe coas axudas para a adaptación dos postos e a eliminación de barreiras nos centros de traballo, e que faga un seguimento daquelas empresas que, con 50 ou máis persoas contratadas, non realicen a reserva de emprego a persoas con discapacidade, executando as medidas necesarias para garantir o cumprimento da lei. Así mesmo, afirma COGAMI, “cómpre un firme compromiso por parte da Administración coa economía social mediante a adopción de medidas para paliar as consecuencias desta situación e favorecer a recuperación dos centros especiais de emprego tanto a curto como a medio prazo”.

Persoas traballadoras do centro especial de emprego Coregal

As cifras de emprego oficiais demostran que queda camiño por percorrer cara á integración laboral plena dentro do colectivo das persoas con discapacidade. Os últimos datos evidencian a necesidade de dedicar maiores esforzos a promover a igualdade en materia de emprego: Galicia, cunha taxa de actividade do 29,9 % nas persoas con discapacidade –47,1 puntos por debaixo respecto ás persoas sen discapacidade– sitúase na cuarta posición pola cola en España, seguida de Andalucía, Asturias e Canarias.

A persoa con discapacidade ten que loitar contra os estereotipos que existen sobre a súa persoa, unhas falsas crenzas que implican connotacións negativas asociadas a falsos testemuños como que as persoas con discapacidade non son capaces, que están enfermas, que son dependentes ou que non son produtivas. “Traballamos –afirma COGAMI– para eliminar estas falsas crenzas e sensibilizar e informar ao empresariado sobre a oferta de emprego a persoas con discapacidade”. Para isto a entidade conta cun equipo formado por 40 orientadores laborais e axentes de emprego que se encargan de orientar e intermediar entre persoas con discapacidade que queren atopar emprego e empresas que buscan perfís para cubrir postos de traballo.

Campaña 12 Chaves da Inclusión

No Día Internacional das Persoas Traballadoras, COGAMI dedica o mes de maio ao emprego durante a campaña ’12 Chaves da Inclusión’, lanzada este ano polo seu 30 Aniversario.

Aínda que se mellorou co paso do tempo, o mercado laboral actual “segue a non ser inclusivo para as persoas que teñen discapacidade”, explica a Asociación engadindo que este colectivo, hoxe en día, “conta cunha taxa de paro superior en 10 puntos con respecto ás persoas que non teñen discapacidade”. Lamenta COGAMI que a estas alturas, “aínda sexan moitas as empresas que poñen en valor a inclusión laboral, queda camiño por percorrer. Dende as entidades sociais que representan a persoas con discapacidade, realizan accións de sensibilización e información orientada ao empresariado”.

A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) continúa falando de dereitos durante a campaña 12 Chaves da Inclusión que se estenderá ao longo deste ano. O mes de maio estará dedicado ao Emprego, mecanismo que permite a normalización, a integración plena dentro da sociedade e vivir en igualdade de condicións.

En palabras do presidente de COGAMI, Anxo Queiruga, “para unha persoa con discapacidade o traballo é máis que un dereito, supón unha oportunidade encamiñada a unha vida digna e estable, fomentando a súa participación na sociedade, a mellora da autonomía persoal e combater a discriminación pola falta de oportunidades en igualdade de condicións”.

Co fin de conmemorar os trinta anos de traxectoria, COGAMI lanza a campaña 12 Chaves da Inclusión para concienciar e sensibilizar sobre os dereitos básicos e fundamentais de todas as persoas.

Esta campaña consiste na difusión de 12 pezas audiovisuais, unha por mes, que se difundirán en redes sociais co hashtag #30AniversarioCOGAMI. Cada peza refírese a un dereito: a primeira delas foi a educación inclusiva; febreiro centrouse na autonomía persoal; marzo nos dereitos das mulleres e nenas con discapacidade; abril saúde e este mes de maio dedícase ao emprego. As vindeiras desenvolveranse: xuño a economía social; xullo á accesibilidade; agosto a voluntariado; setembro a turismo, lecer e deporte; outubro a movemento asociativo; novembro a infancia e xuventude e decembro a dereitos.

Este é o primeiro vídeo dedicaco á chave de emprego