Ponteareas, Redondela, O Porriño e Tui, entre os 14 concellos galegos incluídos no nivel de máxima restricción pola COVID

Pese á suavización das medidas restritivas anunciada hoxe polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo e que entrarán en vigor ás 00 horas do vindeiro venres, Redondela, Ponteareas, O Porriño e Tui forman parte dos 14 concellos de toda Galicia con máis de 10.000 habitantes que inclúense dentro do ‘Nivel de máxima restricción’ e que ven dado ao marcar unha incidencia acumulada de casos durante 14 días igual ou maior de 250.

Nestes concellos, a hostalaría só poderá abrir terradas ata o 50 % da capacidade, cunha agrupación máxima de catro persoas, convivintes ou nón e cun horario de peche establecido nas 17 horas.

Pola súa banda Mos e A Guarda, como concellos individuales de menos de 10.000 habitantes e Mos, Nigrán e Gondomar por estar incluídos na ‘améndoa’ de Vigo –sen que ninguén saiba con certeza a que ven ese cualificativo– atópanse no nivel de restrición medio-alto, permitíndose neste caso que a hostalaría teña un 30 % de aforo no interior e un 50 % nas terrazas, manténdose tamén o peche ás 17 horas e a agrupación máxima de catro persoas sexan ou non convivintes.

En relación coa mobilidade, o presidente da Xunta sinalou que se pedirá á Delegación do Goberno que se restrinxa a mobilidade con Portugal durante a ponte o que poderá conlevar, se fose necesario, establecer o peche perimetral da Comunidade.

No tocante á mobilidade interna, o criterio seguirá como ata agora: nas zonas con máximas restricións, debuxarase un perímetro do que non se poderá entrar ou saír agás por razóns xustificadas; e, nos ámbitos restantes, haberá liberdade de movementos.

Cómpre salientar ademais que: non se introducen cambios no interior dos comercios, onde seguirá habendo aforos do 50 %; tampouco no transporte público, que manterá as mesmas condicións vixentes nas últimas semanas; e tampouco no horario nocturno, xa que se mantén as 23 horas como tope máximo de volta ao domicilio.