14.6 C
Pontevedra
Domingo, 25 de Febreiro de 2024
Máis
  HomeÉ NoticiaA Xunta convoca os exames ordinarios e extraordinarios de 2021 para o...

  A Xunta convoca os exames ordinarios e extraordinarios de 2021 para o manexo de embarcacións de lecer e motos náuticas

  As titulacións para as que se convocan os exames son patrón para a navegación básica, patrón de embarcación de lecer, patrón de iate, capitán de iate e patrón de motos náuticas A e B

  O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou esta semana as datas para a realización dos exames ordinarios teóricos e prácticos para obter os títulos que permiten manexar embarcacións de lecer e motos náuticas en Galicia. As titulacións para as que se convocan os exames son patrón para a navegación básica, patrón de embarcación de lecer, patrón de iate, capitán de iate e patrón de motos náuticas A e B. Para optar a elas realizaranse exames teóricos e prácticos nos centros oficiais de ensino pesqueiro da Consellería do Mar.

  No caso de patrón para a navegación básica, os exames teóricos realizaranse o 10 de maio e o 6 de setembro; as probas teóricas de patrón de embarcación de lecer serán o 11 de maio e o 7 de setembro; e as de patrón de iate realizarase os días 12 de maio e 8 de setembro. Os exames prácticos destas tres titulacións realizaranse o 14 de maio e o 10 de setembro e todas estas probas terán lugar no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo e nas Escolas Oficiais Náutico-Pesqueiras de Ferrol e Ribeira.

  En relación aos exames de capitán de iate, o teórico realizarase o 13 de maio e o 9 de setembro, e o práctico terá lugar o 14 de maio e o 10 de setembro. Os exames teórico e práctico de patrón de moto náutica A e B serán o 13 de maio nunha única convocatoria. Estas probas de capitán de iate e de patrón de moto náutica A e B realizaranse no Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo. 

  As persoas interesadas en presentarse aos exames teóricos e prácticos deberán solicitar a súa admisión mediante unha solicitude dirixida ao centro oficial de ensino pesqueiro onde realizará o exame. O modelo de solicitude figura como anexo I da resolución que publicou o xoves desta semana o DOG. Ademais na resolución poderán consultar os requisitos necesarios e a documentación complementaria que debe presentar coa solicitude. Para a convocatoria de maio poderán inscribirse do 5 ao 16 de abril, ambos incluídos, e para a de setembro o período de matrícula é do 12 ao 23 de xullo, ambos incluídos.

  As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

  Unha vez publicada a listaxe definitiva de aspirantes aos exames, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro nomeará os tribunais para a realización das probas, e indicará as horas dos exames no taboleiro de anuncios do centro de ensino e no portal web de formación da Consellería do Mar.  

  Dada a situación sanitaria derivada da covid-19, e no caso de que nun ou en varios dos centros de ensino exista un número elevado de persoas inscritas para algunha das probas convocadas, poderase realizar o exame en varias quendas. Neste caso, unha vez publicada a lista definitiva de admitidos/as no portal web de formación da Consellería do Mar e nos taboleiros de anuncios de cada centro oficial de ensino, comunicaráselle ás persoas interesadas as quendas nas que se realizarán as probas.

  A continuación móstranse as datas dos exames e os centros onde se efectuarán, tanto na súa convocatoria de maio coma na de setembro. Cabe recordar que, no caso de patrón de moto náutica A ou B, non hai convocatoria de setembro.

  Convocatoria de maio de 2021

  TitulaciónsExame teóricoExame prácticoCentros de ensino onde se realizarán os exames teóricos e prácticos
  Patrón/Patroa para Navegación Básica10 de maio14 de maioInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Avda. Beiramar, 55, 36202-Vigo Teléf. 886110825 / 886110826 Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol  (R/ 19 de Febreiro, 30-34, 15405-Ferrol. Teléf. 881938212 / 881938213) Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira (R/ dos Estudantes, 7, 15960-Ribeira. Teléf. 881866317 / 881866324)
  Patrón/Patroa de Embarcacións de Lecer11 de maio14 de maioInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Patrón/Patroa de Iate12 de maio14 de maioInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Capitán/Capitá de Iate13 de maio14 de maioInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo
  Patrón/Patroa de Moto Náutica “A” ou “B”13 de maio13 de maioInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo

  Convocatoria de setembro de 2021

  TitulaciónsExame teóricoExame prácticoCentros de ensino onde se realizarán os exames teóricos e prácticos
  Patrón/Patroa para Navegación Básica6 de setembro10 de setembroInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Avda. Beiramar, 55, 36202-Vigo Teléf. 886110825 / 886110826 Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol (R/ 19 de Febreiro, 30-34, 15405-Ferrol. Teléf. 881938212 / 881938213) Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira (R/ dos Estudantes, 7, 15960-Ribeira. Teléf. 881866317 / 881866324)
  Patrón/Patroa de Embarcacións de Lecer7 de setembro10 de setembroInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Patrón/Patroa de Iate8 de setembro10 de setembroInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Capitán/Capitá de Iate9 de setembro10 de setembroInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo

  Exames extraordinarios

  Esta semana tamén se publicaron no DOG as datas para a realización dos exames extraordinarios teóricos das titulacións para o goberno de embarcacións de lecer. Estas probas extraordinarias son as que están destinadas ao alumnado matriculado nas escolas de navegación de lecer homologadas. Neste caso hai tres convocatorias e son estes centros os que se encargan dos trámites para poder presentar ao seu alumnado aos exames.

  Para a convocatoria de abril destas probas as escolas de navegación de lecer poden inscribir ao seu alumnado desde o pasado venres ata o 16 de marzo, incluído; para a de xullo entre o 31 de maio e o 11 de xuño, ambas datas incluídas, e para a de decembro, o período de matrícula é do 25 de outubro ao 8 de novembro, ambos incluídos.

  A continuación achéganse as datas destes exames teóricos e os centros onde se efectuarán:

  Convocatoria de abril de 2021

  TitulaciónsExame teóricoCentros de ensino onde se realizarán os exames teóricos
  Patrón/Patroa para Navegación Básica12 de abrilInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Avda. Beiramar, 55, 36202-Vigo. Teléf. 886 110 825 / 886 110 826   Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol R/19 de Febreiro, 30-34, 15405-Ferrol. Teléf. 881 938 212 / 881 938 213   Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira R/ dos Estudantes, 7, 15960-Ribeira. Teléf. 881 866 317 / 881 866 324
  Patrón/Patroa de Embarcacións de Lecer13 de abrilInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Patrón/Patroa de Iate14 de abrilInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Capitán/capitá de iate15 de abrilAs persoas interesadas terán que dirixir as solicitudes o Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo. O exame realizarase na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) Rúa Madrid, 2-4, Fontiñas 15707 -Santiago de Compostela.

  Convocatoria de xullo de 2021

  TitulaciónsExame teóricoCentros de ensino onde se realizarán os exames teóricos
  Patrón/Patroa para Navegación Básica5 de xulloInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Avda. Beiramar, 55, 36202-Vigo. Teléf. 886 110 825 / 886 110 826   Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol R/19 de Febreiro, 30-34, 15405-Ferrol. Teléf. 881 938 212 / 881 938 213   Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira R/ dos Estudantes, 7, 15960-Ribeira. Teléf. 881 866 317 / 881 866 324
  Patrón/Patroa de Embarcacións de Lecer6 de xulloInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Patrón/Patroa de Iate7 de xulloInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira

  Convocatoria de decembro de 2021

  TitulaciónsExame teóricoCentros de ensino onde se realizarán os exames teóricos
    Patrón/Patroa para Navegación Básica  29 de novembroInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Avda. Beiramar, 55, 36202-Vigo. Teléf. 886 110 825 / 886 110 826   Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol R/19 de Febreiro, 30-34, 15405-Ferrol. Teléf. 881 938 212 / 881 938 213   Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira R/ dos Estudantes, 7, 15960-Ribeira. Teléf. 881 866 317 / 881 866 324
  Patrón/Patroa de Embarcacións de Lecer30 de novembroInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Patrón/Patroa de Iate1 de decembroInstituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira
  Capitán/Capitá de Iate2  de decembroOs interesados terán que dirixir as solicitudes ao Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo. Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
  Rúa Madrid, 2-4, Fontiñas 15707 -Santiago de Compostela

  LIBROS

  Dores Tembrás, «Enxertos»

  A nostalxia é unha materia prima habitual á hora de escribir poesía, mais non fai falla chegar a tanto. Se, a cotío, esa nostalxia leva implícita certa dose de tristura morriñenta para lembrar tempos pretéritos, non sempre ten que ser así, como demostra Dores Tembrás no seu último poemario, «Enxertos». Dores mergúllase na súa propia memoria, na súa infancia na aldea e na mocidade urbanita, para poñer en práctica unha modalidade de nostalxia leda e luminosa, alonxada de tristuras e saudades

  Queridos Reis Magos…

  Nas cartas aos Reis Magos de Oriente nunca debe faltar unha boa dose de literatura, sexa cal sexa a idade do receptor. Neste andel, como facemos sempre, queremos aportar algunhas recomendacións dirixidas aos máis pequenos da casa.

  Fran Fernández Davila, «Groenlandia»

  A Fran Fernández Davila gústalle sorprender cos seus traballos literarios, descolocar ao lector para levalo por paisaxes pouco transitadas física e emocionalmente, escapar da rutina diaria e, cunha forte carga de imaxinación, argallar historias nas que a intriga e o humor acaban por se converter en personaxes convidadas da trama.