Publicadas as bases para a concesión de subvencións no Concello de Redondela

O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra publicou, con data do 20 de agosto de 2019, o extracto das axudas de comedor escolar e de diversas subvencións aprobadas polas distintas Concellerías do Concello de Redondela.

Pola Concellería de Ensino aprobouse á convocatoria para a concesión de axudas de comedor escolar para o curso 2019-2020, para todos os/as menores que estean escolarizados en centros públicos do Concello de Redondela e fagan uso do comedor escolar.

Pola súa banda, dende a Concellería de Cultura aprobáronse no mes de agosto tres subvencións: unha dirixida a Festivais non Profesionais de Música e Artes Escénicas; unha segunda dirixida ás Comisións de Festas Populares, Tradicionais e Gastronóminas de Redondela e, por último, unha destinada a Actividades Culturais a Centros, Asociacións e Entidades Culturais.

No que fai referencia á Concellería de Participación Cidadá publicáronse as subvencións para a Realización de Actividades no ano 2019 e para Gastos Correntes para os Centros Parroquiais para o ano 2019.

O prazo de presentación das solicitudes remata o 15 de setembro para todas as subvencións, agás a axuda de comedor escolar que ten un prazo para a presentación de solicitudes de 30 días naturais dende a publicación do extracto, é dicir, dende o 20 de agosto.

Todas as persoas e entidades que estean interesadas en solicitar a axuda e as distintas subvencións enumeradas anteriormente, poden consultar a páxina web do Concello de Redondela onde están publicadas as bases e convocatorias, ou poden dirixirse ás distintas Concellerías.