Mondariz modifica o Orzamento para cubrir gastos básicos

Apróbanse transferencias de créditos para o pago a empregados, provedores e servizos sociais

O Concello de Mondariz celebrou o venres una sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal que incluía na orde do día unha proposta de modificación orzamentaria para transferir créditos a partidas relacionadas cos gastos básicos que resultou finalmente aprobada por valor de 21.605,68 euros.

Á falta de varios meses para pechar o ano, partidas como as de Servizos Sociais Comunitarios ou reparación de maquinaria e vehículos estaban case a cero ou mesmo en números vermellos; en parte, debido ao feito de que Mondariz funciona en 2019 cun orzamento prorrogado desde 2017. 

Co obxectivo de atender gastos básicos para os que non había partida orzamentaria suficiente de aquí a final de ano, o equipo de goberno preparou unha proposta inicial de modificación orzamentaria por valor de 52.634,64 euros, dos cales 13.700 euros dependían dun decreto da Alcaldía e 38.934,64 euros debían ser sometidos á votación do Pleno.

Esta última cantidade, aparte de partidas especialmente pensadas para 2017 como a do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ou a da elaboración da Relación de Postos de Traballo (RPT), incluía 17.328,96 euros correspondentes ao pago das asistencias dos concelleiros da Corporación aos distintos órganos municipais e o pago aos grupos políticos no que resta de ano.

Esta proposta de incluír as partidas de carácter político na modificación orzamentaria non foi acordada en Pleno, pois contou con cinco votos a favor (BNG, PSOE e Ciudadanos) e seis en contra (AporM e PP). A emenda presentada polo PP, na que se pedía que o alcalde aportara parte do seu salario, foi rexeitada polos outros grupos políticos representados no Pleno. 

Como non houbo acordo sobre as partidas de carácter político, tívose que reformar a proposta inicial de modificación orzamentaria que debía ser sometida á votación do Pleno, pasando de 38.934,64 a 21.605,68 euros. Ante esta situación, o goberno indicou que “esta transferencia é insuficiente para cubrir os gastos até final de ano”.

Por decreto da Alcaldía aportáronse fondos para pagar a persoal do Concello. Por decisión do Pleno aprobouse unha transferencia de créditos a diferentes partidas relacionadas con outros gastos básicos do Concello “que é preciso atender para garantir a calidade dos servizos municipais e evitar problemas económicos a final de ano”. Aos servizos sociais comunitarios destináronse 7.244,27 euros, mentres que ao pago de facturas a provedores foron 14.361,41 euros. Esta transferencia de créditos foi aprobada con 5 votos a favor (BNG, PSOE e Ciudadanos) e 6 abstencións.