‘Treze Catorze’ pide ao Porriño que reconsidere o “atentado ecolóxico” do centro de ACEESCA nas Gándaras de Budiño

A Asociación ‘C.D.E.Treze Catorze’ de Salceda de Caselas vén de sumar a súa voz aos diferentes colectivos ecoloxistas, políticos e cidadáns que solicitan a paralización das obras de construción dun centro para ACEESCA nas Gándaras de Budiño.

Tal como veñen denunciando VERDEGAIA, a SGHN e EU SON, entre outros, a parcela afectada acolle o hábitat prioritario de interese comunitario ‘Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior‘ (91E0) protexido pola Directiva Habitat (Dir. 92/43/CEE), ademáis de estar incluída no Plan de Recuperación do sapoconcho común (Emys orbicularis), catalogado en perigo de extinción e regulado polo Decreto 70/2013, do 25 de abril.

Por outra banda, dado o carácter inundable da zona, a parcela en cuestión está incluida como zona de alto risco de inundación polo Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI).

Por todo isto a asociación de Salceda solicita aos membros Corporación do Concello de O Porriño “que recapaciten sobre este atentado ecolóxico”, paralice as obras “antes de que o dano sexa irreversible” e busque outra localización para o centro, como podería ser o polígono industrial ou as canteiras recentemente restauradas.