Noventa colectores para a recollida de envases están a ser colocados nas parroquias

Noventa novos colectores para a recollida de envases, realizados en material 100% reciclable, están a ser distribuídos estes días polas distintas parroquias de Tui.

O Concello vén de adquirir estes novos colectores co obxectivo de incrementar a recollida selectiva do lixo, neste caso de plásticos e envases, no rural.  Ao longo dos últimos meses incrementouse o número de colectores tanto de envases, coma vidro ou cartón dispoñibles na cidade.

Dende o Concello de Tui faise unha clara aposta pola recollida selectiva do lixo disponibilizando contedores para os distintos materiais, tanto no centro urbano coma no rural. Cómpre lembrar amais a instalación de novos colectores de roupa en colaboración con Cáritas, de aceite usado de cociña, de tapóns para colaborar coa asociación Taporelmun, ou no punto de limpo a posta a dispor de colectores para a recollida de xeringas de uso domiciliario, ou de radiografías. Tamén se aposta pola compostaxe tanto cos composteiros individuais coma a través dos tres centros de compostaxe comunitaria que hai na cidade.