6.4 C
Pontevedra
Martes, 5 de Decembro de 2023
Máis
  HomeA ParadantaArboBecas de estudo para os veciños de Arbo

  Becas de estudo para os veciños de Arbo

  O Concello de Arbo, en colaboración coa Fundación “Segundo Gil Davila”, convoca unha liña de becas de estudo, que ascenden a unha contía de 500,00 € cada unha.

  Poderán solicitar esta axuda aqueles mozos que realicen estudos universitarios no presente curso 2023/2024 e que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Estar empadroado no Concello cun ano de anterioridade ao momento en que se solicita a beca.
  2. Non estar en posesión ou non reunir os requisitos legais para a obtención dun título do mesmo ou superior nivel ao correspondente ao dos estudos para os que se solicita a beca. A estes efectos, non poderán ser beneficiarios de beca aqueles estudantes aos que unicamente lles reste, para a obtención do título, a acreditación dun determinado nivel de coñecemento dun idioma estranxeiro.
  3. Estar matriculado nalgunha das ensinanzas universitarias do sistema educativo español para obter un título universitario oficial.
  4. No caso do Master, só se terán en conta aqueles que habilitan para o exercicio profesional.
  5. Non atoparse incurso nalgunha das prohibicións establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

  A Instancia de solicitude dirixirase ao Sr. Alcalde do Concello de Arbo, acompañada da documentación establecida nas Bases da convocatoria (a disposición dos solicitantes nas Oficinas Municipais e na páxina Web).

  O prazo de presentación estará aberto dende o día 9 de outubro ata ó 9 de novembro de 2023.

  LIBROS

  Amador Castro Moure, «Pronto hei de volver»

  A emigración, como non podía ser doutra maneira, é un deses temas aos que a literatura galega volve unha e outra vez. Dende distintas perspectivas e con diferentes enfoques e intencións, forma parte troncal do noso sistema literario dende o momento en que comezou a tomar forma.

  Xosé M. Eyré, «Ou as dúas estaredes mortas»

  Moito temos falado neste mesmo espazo dos cada vez máis difusos lindes entre xéneros literarios; de como novela e relato –tamén a poesía ou o teatro– semellan lidar pola posesión de espazos que tradicionalmente lles eran alleos e que pretenden converter en propios, alimentando así unha fusión que, no fondo, non deixa de ser a procura de novas vías de expresión aínda non transitadas.

  Raquel Castro, «Sobremesas sobre versos»

  Dende fai xa varios anos, Raquel Castro é unha das habituais na literatura infantil galega, pero a maioría dos seus traballos publicados enfocábanse cara ao mundo do teatro para nenos, onde deixou pezas de excelente facturación.