Arbo destina 38.000 euros para as obras de Acceso Couto a As Laxas

Despois do proceso de licitación e adxudicación as obras comezaron e o prazo de execución de 3 meses

Á vista do expediente que se tramitou ante a Axencia Galega de  Desenvolvemento Rural dacordo coa resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de  Galicia 2014 – 2020 para “Acceso Couto – As Laxas”, cun orzamento total de 38.102,90 €.- (IVE do 21% incluido) o Concello de Arbo, recibia da Consellería de Medio Rural comunicación da concesión de subvención o pasado 16 de xullo para a mellora do Camiño de As Laxas.

Mellorar as infraestruturas de comunicación municipais que serven de acceso a distintas localidades do municipio, co obxectivo de favorecer as condicións de transito e seguridade viario, e deste modo, proporcionar mellora calidade de vida aos habitantes, contribuír a evitar a  despoboación e fomentar a actividade económica.

Obras Couto – As Laxas

A Roza do terreo, demolición e realización do movemento de terras necesario, escavacións e terraplenados, así como a carga e transporte do material sobrante a entulleira. Execución de  muros de cachotería, realización de cunetas  formigonadas nos tramos sinalados nos planos, ampliación do vial e posteriormente aglomerado en quente  e pintado do eixo e colocación de barreiras de seguridade, son algunhas das obras que constan na memoria do proxecto.

Según indicou o alcalde do Concello de Arbo Horacio Gil e responsable da área de obras, esta actuación esta enmarcada dentro do plan do seu gobernó de inversión e mellora de camiños municipais e afianzan o desarrollo do municipio.

Horacio Gil, insisistiu en que estas obras de mellora suponen unha continuación das infraestructuras rurais que o Concello  de Arbo, ven realizando nos últimos anos, e que suman máis de 350 obras de melloras e mantenemento. As inversión realizadas no camino “As Laxas – Couto”, permitirán a mellora no camino de acceso a estes barrios e que comenzaron o ano pasado. Remata o rexedor O concello de Arbo tamén esta mellorando o Camiño de Esmoriz en Mourentan, o Camiño de Urzal en Barcela, os edificios municipais como son o Pavillón Municipal, o Auditorio e o Múseo Arabo, así como o arranxo de varios lavadoiros para recuperación do patrimonio cultural e tradicional.