Arbo desenvolve traballos de mellora nos camiños rurais cunha achega de Medio Rural

O Concello de Arbo contrata as obras de 'Acceso Couto a As Laxas', cun investimento de 38.102,90 € logo da resolución de concesión de Subvención da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

O Concello de Arbo dará inicio á obra ‘Acceso Couto-As Laxas’, que se raliza ao abeiro do Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014–2020. A obra permitirá a ampliación do antedito vial, de titularidade municial e a mellora do trazado e da drenaxe da vía, traballos que contará cun investimento de 38.102,90 euros.

As obras contemplan a roza do terreo, demolición e realización do movemento de terras necesario, escavacións e terraplenados, así como a carga e transporte do material sobrante a entulleira. Inclúese ademáis a execución de muros de cachotería, realización de cunetas formigonadas nos tramos sinalados nos planos, ampliación do vial e posteriormente aglomerado en quente e pintado do eixo e colocación de barreiras de seguridade, son algunhas das obras que constan na memoria do proxecto.

O alcalde do Concello de Arbo, Horacio Gil, responsable tamén da área de Obras, explicou que esta actuación “enmárcase dentro do plan do seu goberno en marteria de investimento e mellora de camiños municipais”.

Gil engadiu en que estes traballos de mellora “suponen unha continuación das infraestructuras rurais que o Concello de Arbo vén realizando nos últimos anos, e que suman máis de 350 obras de melloras e mantenemento”. Neste caso, o investimento realizado no camino ‘As Laxas–Couto’, “permitirá a mellora no camino de acceso a estes barrios e que comenzaron o ano pasado”, remata o rexedor.

Cómpre salientar que dada a superficie do concello de Arbo e o gran número de estradas existentes, “a tarefa de mantelas todas en perfecto estado é complicada sendo necesarios proxectos de pavimentación que rexeneren completamente a rodadura en ditas estradas e que melloren a seguridade viaria coa optimización do trazado”, finaliza Horacio Gil.