Javier Losada censura o impacto do machismo en Galicia cun 35,7% das mulleres vítimas de acoso sexual

En Galicia, un 17,9% das mulleres sufriron acoso reiterado nalgún momento da súa vida

O delegado do Goberno, Javier Losada, censurou hoxe o impacto do machismo en Galicia tras analizar os resultados da Macroencuesta de Violencia contra a Muller 2019. Explicou que un 35,7% das mulleres foron vítimas de acoso sexual e un 33,9%, unha de cada tres, sufriron violencia por parte da súa parella ou exparella.

Son os datos máis preocupantes extraídos deste estudo, que impulsou a Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, dependente do Ministerio de Igualdade. A sexta Macroencuesta contou con 549 entrevistas en Galicia e engadiu módulos de acoso sexual e acoso reiterado, ademais de ampliar o vinculado á violencia sexual fose da parella.

Javier Losada analizou os resultados xunto á directora da área de Igualdade da Delegación do Goberno, María Debén. O obxectivo do estudo é coñecer a porcentaxe de mulleres de 16 ou máis anos residentes en España que sufriron ou que sofren actualmente algún tipo de violencia polo feito de ser mulleres.

Os resultados a nivel global mostran que un 57,3% das mulleres a nivel global sufriron ou sofren ao longo das súas vidas pola súa condición de muller. Ademais, o impacto é máis alto na franxa de entre 16 e 24 anos, cun 71,2%, seguido por 25-34 anos, cun 68,3%. Mentres que na franxa de 65 ou máis anos a incidencia é dun 42,1%.

Preocupa especialmente o capítulo do acoso sexual. No caso de Galicia, o 35,7% das mulleres sufriron acoso sexual nalgún momento da súa vida. A nivel global esta porcentaxe sobe ata o 40,4%, o que representa máis de 8 millóns de mulleres.

Son un 33,9% de mulleres galegas as que sofren ou sufriron violencia por parte da súa parella ou expareja, por encima do 14,2% global, que representa a case 3 millóns de mulleres. Entre as galegas que foron vítimas deste tipo de violencia, un 27,6% manifesta sufrir violencia psicolóxica, un 24,1% refire violencia emocional, un 16,2% desvela violencia física ou sexual, un 14,1% foi ou é vítima de violencia económica e un 6% foi vítima de comportamentos de control nos últimos 12 meses.

O acoso reiterado afectou ou afecta a un 17,9% das galegas, por encima do 15,2% global que representa a 3,1 millóns de mulleres. Case o 60% das vítimas deste tipo de acoso padeceuno cunha frecuencia semanal ou diaria.

Javier Losada animou aos concellos á creación de mesas locais de coordinación fronte á violencia machista e a adhesión ao Sistema Viogén. Lembrou que en Galicia contan cunhas achegas do Goberno de ao redor de 2 millóns de euros para programas vinculados a combater o machismo, ademais dos 8,41 transferidos este ano á Xunta.

Ficha técnica da enquisa

Entrevistas: 9.568, das que en Galicia foron 549
Foron 237 mulleres galegas ocupadas e 312 non ocupadas.
Por idade, 64 están na franxa 16-29 anos, 129 en 30-44, 189 en 45-64 e 164 en 65 ou máis
O novo cuestionario cumpre con todos os requirimentos estatísticos do Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra as mulleres e a violencia doméstica (Convenio de Istambul) e dando resposta a varias medidas do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Con este traballo preténdese proporcionar unha visión detallada e actual da extensión e as formas da violencia contra a muller.