ACiP leva ao xulgado “a negativa” do Goberno local de facilitarlles acceso á información do Concello

Segundo Alternativa Ciudadana de Ponteareas, dende o inicio do mandato, desatendéronse seis solicitudes presentadas para acceder a documentación municipal

ACiP vén de anunciar a presentación, o pasado día 25 de novembro, dunha denuncia no Xulgado do Contencioso Administrativo Nº 1 de Pontevedra contra o Concello de Ponteareas “ante a negativa reiterada do alcalde de dar acceso a expedientes solicitados en base ao artigo 14 do Regulamento de Organización e Funcionamento das Administracións Públicas (ROF).

A denuncia, asinada polos concelleiros Juan Carlos Gonzalez Carrera, Luis Alberto Rodríguez Cerdeira y Manuel Gregores Martinez e pola concelleira Raquel Bautista Alfaya, interponse logo de que, segundo ACiP “se lle advertira á Alcaldía en varias ocasións que a súa actitude distaba moito do que debería ser o normal funcionamento do Concello onde os concelleiros da oposición, entre as súas funcións, teñen a de fiscalización da xestión e funcionamento do Goberno Municipal” e para o que a Lei, sinalan, lles outorga o acceso aos diversos expedientes municipais.

Lembra Alternativa Ciudadan de Ponteareas que o ROF dí, textualmente, que “Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.”

O portavoz de ACiP asegura que as advertencias realizadas á alcaldía, foron feitas “co fin de non xudicializar a vida municipal e non chegar a unha situación innecesaria dentro de un sistema democrático” pero a súa negativa, engaden, “obriganos a por dos nosos petos os costes da presentación de esta demanda de recurso administrativo defendendo os nosos dereitos”.

González Carrera asegura que “en ningún caso” van permitir que se lles impida dende o Goberno local exercer o seu dereito “a defender aos veciños” e afirma que tras esta negativa agóchase o motivo de que “non teñamos constancia oficial da desastrosa xestión que esta realizando este goberno”.

Logo de acusar ao Executivo local de “aplicar o rodillo” á hora de gobernar, lamentan que “as súas palabras na toma de posesión de que a transparencia e o consenso era o seu ideario, quedaran no esquecemento”.