Aberto o prazo de presentación de ofertas para o servizo de ludotecas municipais

Dende a concellería de Política Social mosense que dirixe a edil Sara Cebreiro infórmase de que se atopa aberto o prazo de presentación de ofertas do procedemento de licitación do servizo de Ludotecas Municipais. O prazo para as empresas que queiran optar a ser concesionarias do devandito servizo rematará o vindeiro día 25 do presente mes de outubro.

As empresas poderán presentarse para prestar o servizo nunha das dúas ludotecas municipais, a de San Rafael (Pereiras) ou a de Louredo, ou para prestar o servizo en ambas. A forma de adxudicación do contrato será por procedemento aberto simplificado en base á mellor relación calidade-prezo das ofertas. As bases poden ser consultadas na sección Perfil do Contratante da páxina web municipal.

O prezo anual mínimo por cada ludoteca establécese en 1.000 euros máis IVE. A empresa adxuducataria terá tamén que asumir os gastos de limpeza, mantemento, vixiancia, teléfono, auga, e enerxía eléctrica. O prazo de explotación do servizo será de dous anos prorrogables a outros dous, a petición do adxudicatario. O adxudicatario deberá contar cos medios materiais e persoais necesarios para o correcto desenvolvemento das tarefas obxecto do contrato. O equipo profesional para a xestión das ludotecas contará con formación e experiencia profesional no campo da educación ou no da socioanimación infantil e xuvenil e estará integrado por un coordinador/a de cada centro, e monitores en función do número de nenos usuarios e das súas idades: no caso de nenos de 3 a 6 anos un monitor por cada 25 nenos, e no caso de maiores de 6 anos un monitor por cada 30.

A prestación do servizo será durante os 12 meses do ano de luns a venres en horario de 16:30 horas a 20:30 horas, como mínimo, durante o curso escolar; e de 09:00 horas a 15:00 horas, como mínimo, nos períodos vacacionais de verán, Semana Santa e Nadal. O horario poderá modificarse en función das necesidades do servizo, en caso de actividades específicamente deseñadas para datas concretas... etc.

Cebreiro, destacou hoxe a “importancia social deste servizo, fundamental para a conciliación da vida familiar e laboral dos veciños e veciñas de Mos”. E puntualizou que “Coa gran extensión territorial que ten Mos é importante poder contar con dúas Ludotecas Municipais”.