Remata o proceso selectivo de persoal para o servizo de conservación, limpeza e mantemento dos espazos públicos

Ante un atraso sen precedentes provocado pola pandemia da COVID-19 remata a primeira fase de selección con 13 persoas seleccionadas para o servizo de praias. O persoal irase incorporando gradualmente o servizo durante os vindeiros días, e para a próxima semana se reforzará nunha segunda fase coa selección de 6 persoas máis procedentes do proceso selectivo de Servizos Sociais.

Atraso no proceso selectivo pola COVID-19

No mes de Marzo estaba previsto o estudo económico e xurídico da modificación das bases selectivas proposta pola Concellería de Medio Ambiente para mellorar a contratación con máis postos de responsabilidade no servizo, e así evitar que como en anos anteriores algúns peóns contratados realizaran tarefas dunha categoría superior. A previsión do comezo dos trámites administrativos dos procesos selectivos para o servizo de praias estaba previsto  para o mes de Abril, pois resulta un proceso moi longo debido a gran demanda de participantes. Estando en pleno estado de alarma pola Covid-19 e co persoal do Concello en servizos mínimos varias semanas, houbo procedementos administrativos que non se puideron realizar con normalidade. A todo isto tamén se debe engadir que os protocolos sanitarios sobre o uso das praias non quedaron claros ata primeiros de xuño, polo que ata esas datas non se iniciou este procedemento de contratación, que debido a alta demanda de participantes ten un longo proceso para resolver as listas de admitidos e a baremación do proceso selectivo. Ante todo o exposto e debido a este estado de excepcionalidade o servizo de conservación e limpeza de praias non estará totalmente operativo ata mediados de xullo.

Retén de limpeza polas tardes

Para reforzar a limpeza pola COVID-19 dos baños públicos e espazos de lecer da contorna, hai dende principios de mes, un retén de limpeza polas tardes que terá continuidade ata a fin da tempada.