O BNG de Redondela propón, nunha moción, un incremento das partidas de comedores escolares

Na moción demándase igualmente á Xunta que atenda as necesidades da comunidade educativa e concello, na dotación de máis recursos derivados da aplicación do Protocolo na loita contra o COVID.

O Bloque Nacionalista Galego presentará no Pleno do mes de setembro, que terá lugar na tarde de hoxe, unha moción na que se realiza un diagnóstico da situación de inicio de curso escolar. Numerosos problemas que afectan a todos os níveis do ensino pre, e obrigatorio, tanto a alumnado, profesorado, direccións dos centros, ademáis das familias e aos propios concellos.

Describe como centros educativos de educación infantil e primaria, ao igual que os de secundaria, non están recibindo os suficientes recursos materiais, económicos e humanos para afrontar “o propio protocolo elaborado pola Xunta de Galiza, para enfrontar a pandemia do COVID”.

O voceiro municipal, Xoán Carlos González considera que “se está sobrecargando á comunidade educativa tanto con maiores gastos, maiores responsabilidades, todo o contrario do que debería ser unha correcta planificación, e apoio da administración galega, unha volta ás aulas con seguridade”.

A defensa da moción por parte do BNG, pretende denuncia o abandono por parte do goberno Feijóo ao conxunto da comunidade educativa. “O goberno galego vai recibir máis de noventa millóns de euros para incidir directamente no ensino”, apunta o edil nacionalista. Recorda como as medidas que se están conseguindo, son froito da presión social, política e sindical.

En canto á limpeza dos centros educativos, deben ser os concellos, quen garantan o mesmo, supoñendo un sobrecusto, para a facenda municipal. “O goberno galego, impón as medidas, as solucións deben buscala outros”, sinala Xoán Carlos González.

Un dos aspectos que máis preocupa á comunidade educativa, segundo o concelleiro do BNG, refírese á xestión dos comedores escolares, maioritariamente a traverso das ANPAs. “Sobre elas recae a viabilidade destes servizos indispensábies para a conciliación da vida familiar e laboral. O goberno de Feijóo pretende responsabilizalas se se produce algún contaxio, polo que moitas directivas estanse pensando se ofertarán este servizo”.

“Nestes intres, sinala Xoán Carlos González, sabendo da renuncia do goberno de Feijóo das súas responsabilidades, demandamos que o goberno municipal de Redondela aumente a dotación económica dos comedores, e que non recaia directamente nas familias os sobrecustes motivados pola aplicación do Protocolo”.