Ángeles Vázquez e Digna Rivas asinan o convenio de financiamento do PXOM de Redondela

En virtude do convenio asinado esta mañá pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e alcaldesa de Redondela, a Xunta achegará máis de 250.000 euros en cinco anualidades

A conselleira Ángeles Vázquez e a alcaldesa Digna Rivas, asinan o convenio de colaboración en presenza da directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas e a concelleira de Urbanismo de Redondela, María Castro Abad

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, e alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, asinaron na mañá de hoxe o convenio de colaboración polo que o Goberno autonómico achegará un total de 253.746,90 euros para a redacción do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela. A achega da xunta suporá o 80% do orzamento base estimable para a elaboración do documento e farase efectiva de aquí ao ano 2023. O convenio condiciona o pago das anualidades á tramitación do Plan, aboándose a medida que o Concello acredite ante a Xunta os avances na redacción do mesmo.

As actuais Normas Subsidiarias de Planeamento (NSP) de Redondela, aprobadas no ano 1987, non se adaptan á nova Lei do Solo de Galicia, nin sequera ás normas urbanísticas de rango autonómico anteriores, polo que o planeamento xeral vixente neste concello pontevedrés está totalmente obsoleto.

A comezos de 2015 o pleno do Concello de Redondela aprobou a adxudicación dun contrato de servizos para a redacción do PXOM deste municipio, solicitando dous anos máis tarde á Xunta unha subvención co obxectivo de sufragar parte do custo. O convenio asinado agora entre ambas administracións compromete o financiamento necesario para poder finalizar o devandito plan e garantir canto antes a súa aprobación inicial por parte do pleno municipal.

O Concello deberá someter o documento a información pública e, despois, aprobarao provisionalmente, último paso antes de que a Xunta revise toda a documentación e, se está correcta, lle dea a aprobación definitiva ao PXOM para que todos os veciños e veciñas de Redondela poidan contar cun planeamento acorde á realidade vixente.

Tendo en conta que Redondela necesita adaptar con urxencia o seu plan á lexislación en vigor e aos condicionantes urbanísticos e socioeconómicos actuais, e que todos os concellos limítrofes teñen xa o seu plan adaptado á Lei do Solo de 2016 ou están en trámite de facelo, a Consellería de Medio Ambiente considerou oportuno e xustificado comprometer unha achega de, como máximo, 253.746,9 euros co fin de colaborar no seu financiamento.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, que agradeceu a “sensibilidade” amosada pola conselleira Ángeles Vázquez “con un tema que é fundamental para o desenvolvemento do municipio”, amosou a súa confianza en que, unha vez sexa levado a Pleno “o que esperamos ocurra dentro de poucos meses” sexa aprobado por unanimidade xa que –apuntou a rexedora local– “trátase dun tema técnico e non político”.

Digna Rivas adiantou tamén que o PXOM será levado “a todas e cada unha das parroquias” para que veciñas e veciños coñezan ese documento “imprescindible para que Redondela poida acometer con garantías os retos de futuro”. Nese sentido, Rivas lembrou que con ese paso, da cumprimento “a un compromiso que adquirín coa veciñanza de Redondela na campaña electoral e, a min persoalmente, gústame cumprir todos os meus compromisos”.