Asinado o contrato para a construcción da senda peonil que unirá o núcleo urbano de Salvaterra co barrio das Zacoteiras – Oleiros

O Concello de Salvaterra de Miño ven de asinar coa empresa COVSA  o contrato de mellora da seguridade víal entre Salvaterra e Oleiros a través da construción de senda nas estradas Po-400, PQ 1+110 – 2+380 e PO-402, PQ 0+000 – 0+140, que une o núcleo urbano de Salvaterra co núcleo poboacional das Zacoteiras en Oleiros, por un importe de 435.650,08€

Esta obra xunto o asfaltado da PO410 suma unha inversión nesta estrada de máis de 680.000€ financiados mediante unha subvención concedida pola Axencia Galega de Infraestruturas da Xunta de Galicia, distribuída entre o ano 2019 e 2020.

As obras executaranse ao longo de 1.460m e consistiran na pavimentación da senda, previa realización dos movementos de terras, execución de muros de contención, execución de rede de drenaxe de augas pluviais, preinstalación de alumeado público, disposición de sinalización vertical e repintado de marcas viais afectadas polas obras.